Zakaj so se mesta želela osvoboditi moči starejših: kratek pregled tega vprašanja

28. 5. 2019

Vprašanje, zakaj se mesta poskušajo osvoboditi moči starejših, je zelo pomembno v zgodovini srednjega veka. Skupni boj državljanov za širitev njihovih pravic, svoboščin in privilegijev je postal glavni proces družbenega življenja srednjeveškega mesta. Ta konfrontacija je vključevala več segmentov prebivalstva: poleg prebivalcev mest so v njem sodelovali tudi plemiči, buržoazija in kraljevsko plemstvo. Zato proučevanje tega problema zavzema pomembno mesto v domači in tuji zgodovinski znanosti.

Gospodarsko vprašanje

Študija na temo »Zakaj se mesta poskušajo osvoboditi moči starejših« je bolje začeti s kratkim pregledom gospodarskega razvoja srednjeveške družbe. Ne smemo pozabiti, da se je v obdobju razvitega srednjega veka v mestih začelo začetno kopičenje kapitala, ki je v bližnji prihodnosti nakazalo nastanek popolnoma novega načina življenja v gospodarstvu. Stari fevdalni sistem je močno oviral razvoj trgovine, bančništva in dobičkonosnosti podjetnikov.

zakaj so se mesta želela osvoboditi moči gospodov

Pojav novega meščanskega razreda, ki si je prizadeval pridobiti ekonomsko neodvisnost, nam omogoča, da razumemo, zakaj se mesta želijo osvoboditi moči starejših. V fevdalnem redu je kmetijstvo imelo vodilno mesto v gospodarstvu, pojav kapitalizma pa je zahteval razvoj strojne proizvodnje in industrije, kar je bilo v prejšnji strukturi nemogoče.

Socialno vprašanje

Da bi pravilno odgovorili na vprašanje, zakaj so se mesta želela osvoboditi moči starejših, je treba spomniti, da so se na začetku skupnega gibanja pojavili novi družbeni sloji, ki so zahtevali pravice: uničenje razrednih prednosti, ukinitev plemenitih privilegijev in mesto v parlamentu. obdavčevanja. Mnogi od njih so se zelo uspešno borili in dosegli nekaj uspeha.

boj državljanov s starejšimi

Buržoazija je bila nezadovoljna, da so plemiči uživali vse gospodarske in socialne prednosti, medtem ko je bila njihova glavna dejavnost vojaška zadeva. Tisti, ki so se resnično ukvarjali s proizvodnjo in trgovino, so bili prikrajšani tako gospodarsko kot pravno.

Odnosi z vlado

Boj državljanov s starejšimi je potekal v tesni povezavi s kraljevsko močjo. Vladarji so praviloma podpirali državljane, saj so bili zainteresirani za oslabitev položaja močnih fevdalnih lastnikov. Kralji so pogosto dajali posebna pisma mestnim prebivalcem, ki so zahtevali svoje svoboščine in pravice.

boj državljanov s starejšimi v srednjem veku

Vendar pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da je bila vladna uprava zainteresirana za prejemanje davkov iz mest. In na tej podlagi so se interesi obeh strani razlikovali. Boj državljanov s starejšimi v srednjem veku je bil močno zapleten z dvojnim položajem kraljeve moči, ki je na eni strani podpiral komunalno gibanje in s tem pospešil proces premagovanja specifične razdrobljenosti in centralizacije, po drugi strani pa so se povečali davki, kar je povzročilo nezadovoljstvo. gospodarskih koristi.

Rezultati

Mnoga mesta so dosegla velik uspeh v boju za svobodo. Prvič, zadeva Italijo, kjer so obstajale celo mestne republike. Vendar pa je takšen uspeh mogoče pojasniti z dejstvom, da je država že dolgo v razdrobljeni državi. Podobno sliko lahko opazimo tudi v severnoevropskih državah.

višji režim v mestnem delovanju državljanov senor

Tukaj je komunalno gibanje najprej pripeljalo do tega, da so fevdalci in kralji pisno priznali pravice in privilegije mestnega razreda. Vendar pa je v mnogih državah v mestu še vedno obstajal seignorijski režim. Delovanje državljanov s strani gospostnika je zelo negativno vplivalo na gospodarski razvoj teh držav, kjer kapitalizem ni dobil potrebnega zagona. Poleg tega je treba povedati o mestu Rusije. Tukaj ni bilo opaziti skupnega gibanja, kot v Evropi, vendar so bili položaji zemstov izredno močni in močni. Predstavniki meščanov Zemske katedrale pogosto zahtevala oslabitev davčne obremenitve in nekaterih ugodnosti. Peter I, v letih svojega vladanja, je občine začel zagotavljati za plačilo.