EU (Evropska unija)

14. 5. 2019

Ideja o ustanovitvi Evropske unije je bila obravnavana po prvi svetovni vojni. Toda v tej smeri ni bilo konkretnih ukrepov. In šele po drugi svetovni vojni, ki je prinesla veliko nesreč in uničenj, so voditelji evropskih držav prišli do zaključka, da si je treba prizadevati za mir in stabilnost v Evropi. Države EU so začele proces združevanja dne 05/09/1950 po govoru Roberta Schumanna (francoskega zunanjega ministra), ki je predlagal, da se jeklo in premogovništvo Nemčija in Francija.

Državah EU

Pogodbo. 1951

Predlagana ideja je bila izvedena šele leta 1951. Evropska skupnost za premog in jeklo vključuje naslednje države EU: Francijo, Belgijo, Italijo, Nemčijo, Nizozemsko in Luksemburg. Podpis Pariške pogodbe je spodbudil teh šest držav, da proces razširijo na druge sektorje.

Rimska pogodba. 1957

Države EU so nadaljevale proces združevanja in vzpostavile gospodarsko skupnost za atomsko energijo. Glavni cilji podpisa Rimske pogodbe so bili vzpostavitev carinske unije in uničenje ovir med državami članicami skupnosti. 1967 je zaznamovala združitev izvršilnih organov treh skupnosti (evropske, premogovniške in jeklarske ter atomske energije). Zato je bila oblikovana osnovna struktura, ki še danes deluje: Evropska komisija, Svet, Sodišče in Parlament.

Evropske unije

Maastrichtska pogodba. 1992

Naslednji pomemben dogodek v evropskem integracijskem procesu je bil konec leta 1992 Maastrichtska pogodba, ki je opredelila tri dele EU: Evropska skupnost in sodelovanje med vladami držav v mednarodni politiki, pravosodju, varnosti in notranjih zadevah.

Amsterdamska pogodba. 1997

Na medvladni konferenci v Torinu so razpravljali o nadaljnjih ukrepih Evropske skupnosti. Zato je bila podpisana Amsterdamska pogodba. V naslednjem stoletju države EU načrtujejo vključitev novih držav v Uniji, zlasti iz srednje in vzhodne Evrope.

Schengenskega sporazuma. 1995

Dne 26.03.1995 je bil podpisan sporazum med petimi državami, ki so preklicale nadzor potnih listov. Od takrat so drugi pristopili k sporazumu. državah Schengen združili trideset držav, vendar dejansko odpovedali mejne kontrole velja v 26.

Københavnska merila

Schengenske države

Države EU morajo izpolnjevati merila, sprejeta v Kopenhagnu leta 1993. Po njihovem mnenju država ne sme kršiti demokratičnih načel svobode in spoštovanja ter človekovih pravic. Poleg tega mora imeti država konkurenčno tržno gospodarstvo, mora priznati splošne standarde in predpise EU, zlasti pravila o ciljih ekonomske, politične in monetarne unije. Osnova Evropske unije je zakon in demokracija. To ni nova država, ki bi ustvarila nadomestilo za obstoječe, in ne ena od mednarodnih organizacij. Evropske unije institucijo, ki varuje skupne interese kot celoto. Vse odločitve in postopki se sprejemajo na podlagi sporazumov, ki so jih sprejele članice EU.