Kakšne so notranje in zunanje funkcije države v sodobnem svetu?

26. 2. 2019

Kakšne so notranje in zunanje funkcije države? Na to vprašanje bomo poskušali odgovoriti v članku. Najprej pa analiziramo pojem državnih funkcij. Nadalje o tem.

Koncept državnih funkcij

Pod funkcijo države se nanaša na glavne odgovornosti, naloge in usmeritve njenih dejavnosti. Temeljijo na zakonu ali pogodbi. Z drugimi besedami, to bi morala storiti država.

kakšne so notranje in zunanje funkcije države

To je širok koncept. Napačno je verjeti, da je funkcija enega samega telesa, ki je vključena v njegovo strukturo, funkcija celotne države. Kakšne so torej notranje in zunanje funkcije države? Poglobite se v zadevo.

Notranje funkcije

Po razpadu Sovjetske zveze imamo novo stopnjo oblikovanja državnosti. Začne se 12. decembra 1993 s sprejetjem Ustave. Dobesedno iz nič, smo oblikovali tržni, socialno-ekonomski, politični, duhovni odnos. Liberalne vrednote so bile priznane kot temeljna načela v novem pravnem sistemu.

V sodobnem obdobju so glavne notranje funkcije v svetu:

 • gospodarski;
 • fiskalne;
 • izobraževanje in znanost;
 • ekološki;
 • red in mir;
 • varstvo pravic in svoboščin;
 • socialne

Gospodarska funkcija

Rusija je oblikovala elemente tržnih odnosov ki jih sovjetska ideologija ni zavrnila:

Gospodarska funkcija države je:

 • Pri oblikovanju pravnega okvira, v katerem bodo delovali najpomembnejši elementi tržnih odnosov.

koncept državnih funkcij

 • Finančna in svetovalna podpora podjetnikom.
 • Zagovarjanje interesov domačih podjetij na mednarodnem prizorišču.
 • Strukturne reforme.
 • Zmanjšanje stopnje inflacije.
 • Spodbujanje večje proizvodnje prek nepovratnih sredstev, javno-zasebnih partnerstev.
 • Učinkovita regulacija bančnega sistema.

Družbena funkcija

Še naprej analiziramo glavne notranje in zunanje funkcije države. Naslednja funkcija je socialna. Njegov glavni namen je:

 • varnost in zdravje pri delu državljanov;
 • določitev minimalne plače za zagotovljen obstoj;
 • podpora ljudem, ki imajo začasne težave;
 • nudenje pomoči invalidom, starejšim, velikim družinam, materam samohranilkam, sirotam.
 • podpiranje ustanove družine in poroke;
 • boj proti revščini.

Vsi ukrepi se izvajajo prek različnih socialnih storitev z dodelitvijo subvencij, druge denarne pomoči. Zagotovljene so informacije, pravna podpora državljanom, pomoč pri zaposlovanju itd.

Funkcija razvoja izobraževanja in znanosti

Funkcija razvoja izobraževanja in znanosti ima najpomembnejšo kulturno, izobraževalno in izobraževalno smer. Brez nje je nemogoče govoriti o prihodnosti države. Razlika med sodobno državo in sovjetsko je v tem, da ni nekdanje ideologije. Namesto enega »pravilnega« stališča lahko sodobni državljan vidi drugo, alternativno.

tabela notranjih in zunanjih funkcij države

Ekološka funkcija

Varstvo narave in skrbna uporaba njenih virov je najpomembnejša funkcija države. Znanstveni in tehnološki napredek je imel velik pomen v človeškem življenju. Postal je mobilni. Zdaj lahko oseba leti na letalih, ima osebni prevoz, uporablja telekomunikacijske storitve in industrijo. To je pripeljalo do negativnih posledic - naša prvobitna narava je bila ogrožena: gozdovi so uničeni, vodna telesa onesnažena, ribe so ulovljene, živali iztrebljene. Okoljska funkcija države je zmanjšati nevarnost za okolje in sprejeti ukrepe za njeno čim prejšnjo obnovitev.

Fiskalna funkcija

Fiskalna funkcija ne velja za gospodarstvo, saj ne vpliva le na gospodarstvo države. Glavna naloga države je najti ravnotežje v davčni osnovi. Previsoki davki bodo bodisi privedli do sive ekonomije, bodisi popolnoma uničili zasebno podjetje. Obrazec z nizkimi davki proračunski primanjkljaj kar vodi v nezmožnost opravljanja drugih funkcij: socialne, znanstvene in izobraževalne.

Varstvo pravic in svoboščin, podpora vladavini prava, varnost

V današnjem okolju je pomen kazenskega pregona, vladavina prava ogromna. Te vloge ne izvajajo posamezne varnostne agencije, policija, ampak enotno usklajeno delo vseh organov.

glavne notranje in zunanje funkcije države

Funkcije notranjega in zunanjega stanja, tabela

Naredite mizo. Kakšne so notranje in zunanje funkcije države? Zunanje funkcije so povezane z dejavnostmi zunaj meja. Nista manj pomembna za družbo, saj je blaginja državljanov odvisna od učinkovite politike države na mednarodnem prizorišču.

Funkcije države

Notranje:

Zunanji:

 • gospodarski;
 • socialne;
 • fiskalne;
 • izobraževanje in znanost;
 • ekološki;
 • red in mir;
 • pravic in svoboščin
 • nacionalna obramba;
 • varstvo državljanov kjer koli na svetu;
 • zagotavljanje miru;
 • vključevanje v svetovno gospodarstvo

Torej smo razstavili, katere notranje in zunanje funkcije države. Upamo, da smo to temo najpopolneje obravnavali.