Ukinitev tlačanstva v Rusiji in njene posledice

11. 3. 2020

Pogoji za opustitev služnosti

v Rusiji Sredi devetnajstega stoletja je Rusija v vseh pogledih zaostajala za evropskimi državami, tudi v socialno-ekonomskem razvoju. To je bilo predvsem posledica gradnje gospodarske dejavnosti držav na fevdalni sistem Kmetje niso hoteli ostati delavec v suženjstvu in množično hodili od svojih gospodarjev. Kriza se je po koncu še poslabšala Krimska vojna, v kateri je Rusija utrpela katastrofalni fijasko. Alexander II, ki je bil takrat na oblasti, tako kot mnogi pripadniki liberalnega plemstva, se je dobro zavedal, da je državi nujno potrebna reforma, prva od katerih bi morala biti ukinitev tlačanstva. Poleg tega je ta prostovoljna odločitev preprečila resne proteste in izgrede, kar se je zdelo preprosto neizogibno. Poleg tega je cesar že več let, od leta 1855, od svojih svetovalcev prejel 63 dokumentov s predlogi za relativnost ukinitve vezanega dela.

Priprava reform

Ukinitev tlačanstva Začnite vaditi kmetovanje v Rusiji, zato ga vzemite in takoj prekličite, cesar ni imel priložnosti. V zvezi s tem je Alexander II ustanovil posebne pokrajinske odbore, ki so se v letih 1857-1858 ukvarjali z razvojem osnutkov predpisov o kmečki reformi. Njihovi člani so bili izključno plemiči z izobrazbo in progresivnimi ekonomskimi pogledi. Projekti so bili kasneje poslani uredniškim komisijam, ki so imele nalogo, da jih preučijo, spremenijo in pripeljejo v eno končno različico. Treba je opozoriti, da takšna ideja, kot je ukinitev tlačanstva, ni bila všeč večini posestnikov in predstavnikov plemstva, v zvezi s katerimi so poskušali čim bolj lobirati in ohraniti osebne privilegije. To pa se ni moglo odraziti na projektih kmečke reforme, ki so jih predlagale komisije.

Manifest o odpravi tlačanstva

suženjstvo odpravljeno Kljub vsemu je Alexander II izvedel svoj podvig in podpisal 19. februarja 1861 Manifest. Dejal je, da je bilo za kmete, ki so bili zgrajeni v posestih lastnikov, kot tudi za ljudi na dvorišču, suženjstvo ukinjeno za vedno. Od zdaj naprej so vsi prejeli pravice svobodnih prebivalcev na podeželju. Tako so bili ruski kmetje deležni skupnih državljanskih pravic, vendar v primerjavi z drugimi družbenimi sloji niso bili popolni. Zlasti zemljišča najemodajalcev so bila prenesena v njihovo polno lastništvo, medtem ko so bili nekdanji podložniki dolžni plačati odkupnino za parcele, dodeljene za njihovo uporabo. To bi lahko storili le, če bi izpolnjevali svoje prejšnje dolžnosti. Hkrati so se stroški zemljišč, ki so bili preneseni na kmete, v celoti povrnili lastnikom zemljišč na račun državne blagajne, kmetje pa 49 let morali odplačati ta dolg državi. Ker parcele niso bile dovolj, so jih vaščani najeli in plačali s svojim delom. Tako je ukinitev tlačanstva še vedno ohranila odvisnost kmetov in jim ni omogočila, da bi v celoti premagali fevdalni sistem.

Pomen in posledice

Dolgovi do države in lastnikov zemljišč ter ogromni davki so še naprej upočasnjevali in omejevali razvoj ruskega kmetijstva, saj so se za kmete spremenili v resen jaram. Kljub temu je ukinitev tlačanstva prispevala k oblikovanju trga dela v državi. To je v prihodnosti omogočilo pospešitev razvoja industrije in kapitalističnih odnosov v državi.