Kavarna v Rusiji

11. 3. 2020

Kmečko gospodarstvo je osnova fevdalnega načina proizvodnje, medtem ko ima lastnik zemljišča zakon moči glede na kmete, ki živijo v njegovi lasti. Slednji niso bili le ekonomsko (zemljiško) odvisni od fevdalnega gospoda, temveč so ga tudi poslušali v vsem, niso mogli pobegniti od lastnika. Pobegnjeni so bili zasledovani in vrnjeni lastniku.

Kobila Kmecina v Evropi

V zahodni Evropi se rojstvo tlačanstva začne s Karlom Velikim. V desetem in trinajstem stoletju je bil tam že ustanovljen tlačanstvo za del podeželskih prebivalcev, drugi del pa je ostal osebno svoboden. Tranzori so služili svojim fevdalcem kot najemnino: dediščina in lupina. Najemnina je bila del hrane, ki jo je pridelovalo kmečko gospodarstvo, in lupina je bila delo na polju gospoda. Od 13. stoletja v Angliji in Franciji je prišlo do postopnega uničenja tlačanstva, ki je popolnoma izginila v 18. stoletju. V vzhodni in srednji Evropi se je podoben proces zgodil kasneje, in sicer v obdobju od 15. do začetka 19. stoletja.

Registracija tlačanstva v Rusiji

V državi se je kmetovanje oblikovalo precej pozno, vendar vidimo nastanek njegovih elementov v antični Rusiji. Od 11. stoletja se nekatere kategorije prebivalcev podeželja preselijo v kategorijo osebno odvisnih kmetov, medtem ko je večina prebivalstva predstavljala kategorijo svobodnih kmečkih občin, ki so lahko zapustile svojega gospodarja, našle drugo, izbrale najboljši delež za sebe. Ta pravica je bila prvič omejena v zakonu, ki ga je izdal Ivan III leta 1497. Možnost, da zapustijo gostitelja, je bila določena dva tedna v letu, pred in po 26. novembru, ko je bil praznovan dan sv. Hkrati je bilo treba starejšim plačati tudi pristojbino za uporabo zemljiškega posestva. V Sudebniku Ivana Groznega leta 1550 se je povečala velikost starejših, kar je mnogim kmetom omogočilo prehod. Od leta 1581 so začeli uvajati začasno prepoved prehoda. Kot se pogosto zgodi, je začasno postalo presenetljivo trajno. Dekret iz leta 1597 je uvedel trajanje iskanja begunskih kmetov v petih letih. V prihodnosti poletna ura nenehno povečevali, dokler leta 1649 ni bila uvedena večna preiskava ubežnikov. Tako je bila suženjstvo dokončala oče Petra Prvega, Aleksej Mihajlovič. Kljub začetku modernizacije države Peter ni spremenil suženjstva, ampak je izkoristil svoj obstoj kot eno od virov za izvajanje reform. S svojo vladavino se začne kombinacija kapitalističnih elementov razvoja s tlačanstvom, ki dominira v Rusiji.

Kravje je Padec fevdalnega suženjskega sistema

Konec 18. stoletja so se začeli pojavljati znaki krize obstoječega gospodarskega sistema v Rusiji. Njegova glavna manifestacija je bilo vprašanje nerentabilnosti gospodarstva, ki temelji na izkoriščanju dela odvisnih kmetov. V nonchernozem pokrajinah, uvedba denarne dajatve in otkhodnichestvo (odhod sužnjev v mesto na delo) je bila opravljena za dolgo časa, kar je spodkopalo najemodajalec-sužnji sistem interakcije. Hkrati prihaja do zavedanja o nemoralnosti tlačanstva, ki je zelo podobno suženjstvu. Še posebej je bila izpostavljena potreba po njeni odpravi gibanje decembristov.Nikolaj I, vodil državo po vstaji, odločil, da ne dotikajo te težave, strah, da bi bilo še slabše. In šele po izgubi Krimska vojna, razkril zaostajanje fevdalne Rusije od zahodnih držav, novi car Aleksander II. se je odločil za odpravo suženjstva.

Manifest o odpravi tlačanstva Dolgo pričakovana odpoved

Po dolgem pripravljalnem obdobju, ki je prizadelo leta 1857-1860, je vlada razvila bolj ali manj sprejemljivo za rusko plemiško shemo za odpravo tlačanstva. Splošno pravilo je bilo brezpogojno osvoboditev kmetov z dodelitvijo zemlje, za kar je bilo potrebno odkupnino. Velikost parcel je nihala in je bila odvisna predvsem od njihove kakovosti, vendar ni bila zadostna za normalen razvoj gospodarstva. Manifest na ukinitev tlačanstva, podpisan 19. februarja 1961 je bil preboj v zgodovinskem razvoju ruske države. Kljub dejstvu, da so bili interesi plemstva upoštevani veliko bolj kot kmetje, je ta dogodek igral pomembno vlogo v življenju države. Kmečko gospodarstvo je oviralo proces kapitalističnega razvoja Rusije, medtem ko je njegova ukinitev prispevala k hitremu napredku na poti evropske modernizacije.