Psihološka drama - dinamični žanr drame

22. 5. 2019

Prikaz glavnih oblik manifestacije človekovega človeka z vidika delovanja je drama (v najbolj splošnem pomenu, nekakšna umetniška literatura). Eden od žanrov dramskega dela je psihološka drama, kjer je vsa akcija vezana na življenjske konflikte junaka, njegova notranja protislovja in iskanja. V običajnem zapletu so prikazana večna človeška vprašanja in problemi. Tu se vse dogaja - razbite upanje, težka izbira med tem, kaj je lažje, in kako pravilno, osamljenost in iskanje svojega "ja".

Psihološka drama

Ta žanr dela pogosto kaže, da je delovanje notranje, junaki ne delajo toliko, kot doživljajo, odražajo, premagujejo notranji spori. Namen drame je zajeti resnico strasti.

Drama Razlike od tragedije

Za razliko od tragedije v drami je akcija bolj zemeljska. Životne spremembe, v katerih se junak znajde, niso brezupne. Tudi tragični konec - smrt junaka - v drami je rezultat njegove neodvisne izbire, v nasprotju s tragedijo, kjer je neizogibnost smrti vnaprej določena. Junak umre, ne glede na svoja dejanja, iz razlogov, na katere ne more vplivati.

Pojav in razvoj žanra

Psihološka drama kot žanr literarnega dela izhaja iz dela Madame de Lafayette ob koncu XVII. Stoletja in doživlja svoj prvi razcvet v XIX. Stoletju. Potem postane priznan umetnost. S svojim obstojem poskuša dokazati, da so lahko duševni procesi znotraj osebe estetsko dobro.

Psihološka drama je v bistvu meščanska. Bourgeois je prepričan, da je njegov notranji svet dovolj zanimiv in vsebuje gradivo, ki je vredno postati delo. Ne moti ga noben verski in moralni dvom glede sposobnosti preživetja mesta, ki mu je dodeljeno v metafiziki vesolja. Psihološki žanr je možen do te mere, da ne razmišljamo o religiji. Pisatelj je sam ustvarjalec. Ne opisuje več samo dogodkov, ki se odvijajo, in odvijajočega se dejanja, opisuje misli junakov s položaja avtorja, ki ve vse, kar se dogaja v svetu. V ospredju so podrobni opisi junaških preobrata junaka, poskus, da bi našli nekaj v duši človeka, ki priča o obstoju Boga.

Novo življenje

Psihološka drama se v Rusiji spet oživlja v poznih petdesetih letih. Njegov razcvet se nadaljuje do danes in ima izrazit socialni značaj. V času brezčasnega duhovnega filistinizma, splošne potrošnje, ko so glavne vloge nevljudnosti, krutosti in norme dvojne morale, umetniki različnih žanrov, stopili na oder in se še vedno obračali v globine človeške duše, poskušajo razumeti naslednje: »Kje je od nas? Kako in kdaj se nam je to zgodilo? “Literarni umetniki so še vedno zaposleni z večnim iskanjem, ki poskušajo najti nepozabno v človeški duši. trajne vrednosti: prijaznost do bližnjega, ljubezen, človeštvo, sočutje.
žanr dela

Danes, ko ljudje pravijo, da je prišel čas za gradnjo in ne za odvračanje od junaka, se besede dramatika V. Rozova pogosteje spominjajo: »Umetnost je lahka« in »Pravi dramatik mora biti prijazen.«