Zdravstveno varstvo: kaj je to? Opredelitev in zgodovina sistema

22. 4. 2019

Članek bo obravnaval, kaj je zdravstveno varstvo. Govorili bomo o vseh vidikih razvoja tega sistema, podrobno preučili zgodovino in podrobneje preučili samo definicijo. Kakšno je stanje zdravstvenega varstva v Rusiji danes?

Kaj to pomeni?

Zdravstveno varstvo je odgovornost družbe, ki jo najpogosteje izvaja država. Vključuje družbene, družbene in znanstvene vidike. Hkrati opisani sistem opravlja organizacijsko, družbeno in regulativno vlogo. Zdravstveno varstvo je kompleks ukrepov, ki izhajajo iz družbe na splošno in njenih posebnih predstavnikov, pa tudi iz različnih skladov in ministrstev. To je to sodelovanje celotne družbe v svojo korist.

Ministrstvo za zdravje

Zdravstveno varstvo je izraz, ki ga ni mogoče razložiti brez vključevanja v koncepte medicine. Tako se medicina interpretira kot določen sklop znanstveno dokazanih znanj in praktičnih ukrepov, ki so namenjeni ohranjanju zdravja, varstvu ljudi pred boleznimi in podaljševanju njihovega življenja ter izboljšanju njegove kakovosti. Z drugimi besedami, jasno je, da je zdravilo zakoreninjeno v najzgodnejših obdobjih človeškega obstoja.

Vse se je začelo s tem, kako se je običajen jamski človek hotel znebiti svoje bolezni, kako je želel ozdraviti svojo rano ali se znebiti bolečine. Danes pa je zdravstvena oskrba izjemno pomembna družbena funkcija, ki jo sestavlja tudi krepitev univerzalnega zdravja.

Prve oblike zdravstvenega varstva lahko opazujemo tudi v času globoke antike. Potem, pred pojavom prvih držav, so plemena in skupnosti skrbela za člane svojih klanov. Poskušali so opozoriti pred kakršnimi koli boleznimi ali pomagati v primeru hudih poškodb z uporabo enostavnih terapevtskih manipulacij. Malo kasneje so zdravilci in šamani, ki so izstopali iz družbe in se nekoliko dvignili nad njim, dobili posebno spoštovanje, ker so lahko pomagali osebi v njegovi bolezni. Z rituali in uroki so pomagali znebiti se različnih bolezni, najpogosteje pa je njihovo znanje temeljilo na preprostih izkušnjah, ki so jih prejeli v času svoje prakse.

Fazni razvoj

Organizacija zdravstvenega varstva je postopoma prešla v roke žensk, ko se je začelo obdobje matrijarhata. V slovanski kulturi so ta dekleta imenovala obalo. Podobna kulturna značilnost je še vedno mogoče najti v majhnih vaseh in na podeželju. Ko so se pojavili prototipi mest in držav, so vladarji začeli veliko pozornosti posvetiti blaginji svojih sodržavljanov. Najprej je bilo pomembno zagotoviti, da je vojska vedno pripravljena in da lahko brani meje svojega ozemlja. Drugič, vprašanja higiene in sanitacije so bila zelo pereča, saj je takrat veliko ljudi umrlo zaradi epidemij, ki so jih povzročile banalne umazanije.

Ministrstvo za zdravje Ruske federacije

Tudi funkcijo zdravstvenega varstva so prevzele nekatere verske skupnosti. To je bilo še posebej očitno v krščanskem verskem svetu. Tu se je cerkev smatrala za pooblaščeno, da skrbi za bolne ljudi. Kasneje je začela graditi različne templje in bolnišnice za bolne in nujne. Vladarji mest in kneževin so podpirali takšno posredovanje, ker z lastnimi sredstvi ni bilo vedno mogoče ohraniti želene ravni zdravja. Včasih so celo verskim skupnostim in cerkvam ponudili velika zemljišča.

Državna ureditev

Tudi v teh dneh je bilo nekaj podobnega Ministrstvu za zdravje. Torej so bili vsi ljudje razdeljeni na določene razrede. Vsak klan se je ukvarjal z določenimi dejavnostmi. Država je sčasoma želela urediti dejavnosti zdravilcev. Torej, različne predpise o medicini ni bilo mogoče najti le v nekaterih verskih rokopisih, ampak tudi v zakonodajnih aktih. Prav tako so obstajale nekatere prepovedi, za kršitev katerih bi bilo treba kaznovati. Hkrati pa je bilo v javnem zdravju zelo jasno vzeto vzporednico med državljani, ki imajo premoženje, in premožnimi prebivalci. Torej, na primer, za zdravljenje katarakte bogati človek plačan 3-krat več kot suženj za točno isto manipulacijo. Če je bila operacija neuspešna, bi lahko suženj zbral minimalno denarno kazen od zdravnika, če pa je bila operacija za bogato osebo neuspešna, bi mu lahko zdravnik odrezal roko.

Zdravstvene ustanove

Prvi koraki

Prva podobnost ministrstva za zdravje se je začela pojavljati na prelomu 19. stoletja. Potem je bila zdravstvena oskrba priznana kot nacionalna vrednost, ki zahteva posebne, znanstvene in denarne injekcije. Postopoma se oblikuje oddelčni sistem zdravstvenega varstva, ki deluje na nacionalni ravni.

Izboljšanje zdravstvenega sistema se intenzivno nadaljuje v kapitalizmu, to je od druge polovice 19. stoletja. Kakorkoli že, zdravstvena oskrba ostaja precej omejena, vendar se zagotavlja na enakopravni osnovi. Vsaka oseba dobi pravico do zdravstvene oskrbe ne glede na nacionalnost, socialni status, starost, spol, ozemlje prebivališča ali barvo kože. Hkrati pa so zdravstvene ustanove še vedno imele določen pečat človeške skupnosti, znotraj katere so delovale. Z drugimi besedami, na tak ali drugačen način so odražali gospodarske, politične družbene interese vrha družbe.

Moscow Healthcare

Protest

Seveda so se navadni ljudje dobro zavedali razlogov za takšno diskriminacijo. To je razlog in številni drugi so privedli do izbruha revolucionarnih gibanj v mnogih državah. Tovrstni zgodovinski dogodki so pokazali, da je vprašanje zdravstvenega varstva precej akutno in da je za to odgovorna država. V Deklaraciji o človekovih pravicah se zdravje šteje za nacionalno bogastvo, ki ga je treba ohraniti.

Po uporu na ministrstvu za zdravje se izvajajo številne dejavnosti, sprejemajo se zakoni in sprejemajo različni akti za čim večje ohranjanje zdravja ljudi. Postaja tudi bolj vsestranski pristop k promociji zdravja. Vse več je novih svežih idej, ki se učinkovito izvajajo v medicini. Znanstvene družbe, ki izvajajo raziskave in jih objavljajo, se pogosto uporabljajo. Zaklade in izobraževalne ustanove se aktivno ustvarjajo na račun države.

Razvoj

Združeni narodi so leta 1948 sprejeli deklaracijo o človekovih pravicah. Poleg človeštva in demokratičnih idej je govor o tem, da ima vsakdo pravico do zdravstvene oskrbe. Ločeno sta določena obdobja materinstva in otroštva, ki dajejo osebi pravico do posebne oskrbe. Tudi v tem času je nova uredba, ki govori o pomenu dviga ravni delovnih pogojev. Pojavlja se izraz "socialno zavarovanje".

Javno zdravje

Zdravstveni nalogi

V Rusiji so se razmere razvile z majhno razliko od svetovnih dogodkov. Tako smo že leta 1917 imeli uredbo o zdravstvenem zavarovanju. Govoril je o tem, kje naj se oseba odpravi, ko se poškoduje ali boli. Prav tako je razglasila vprašanje pravice družin do brezplačne zdravstvene oskrbe. Program FPK9 (b) je dopolnjen s poglavjem, ki obravnava javno zdravje in pomen preprečevanja za preprečevanje bolezni. Ta razdelek se pogosto primerja s členi. Splošna deklaracija o človekovih pravicah.

Med državljansko vojno se povsod ustvarjajo inštituti in znanstveniki v laboratorijih, v katerih se s pomočjo eksperimentalnih metod preučujejo biologija in biokemija. Veliko pozornosti namenjamo zdravju žensk in otrok. Povsod je nasvet ustvarjen za nego dojenčkov.

Zdravstvene organizacije

V skladu z odlokom Ljudskega komisariata za zdravje so se v tovarnah ustanovili zdravstveni centri, bolnišnice in ambulante. Še vedno pa je razvoj sovjetske zdravstvene oskrbe nekoliko zadržan zaradi majhnega števila zdravnikov in dostojne medicinske opreme. Potrebno je bilo ne le povečati število zdravnikov, temveč tudi opraviti kakovostno zdravstveno reformo. Prav tako je bilo pomembno vključiti mlade v šole, ki bi se radi posvetili medicini.

Regionalna središča

Seveda je bila najboljša pomoč namenjena ljudem, ki živijo v osrednjih mestih. Kljub temu je bilo močno podprto tudi zdravstveno varstvo regije. Predstavniki oblasti so ustvarili posebne zdravstvene službe, ki so imele več vladnih krogov, da bi spremljale izvajanje zdravstvenih pravil. Prav tako je Ministrstvo za zdravje v regiji poskušal nadzorovati razmere na račun plač, povečanje plač vsaj za majhen znesek. Velik problem je bil, da so v Sovjetski zvezi ignorirali izkušnje tujih držav, ker niste mogli narediti lastnih napak, temveč se učite iz izkušenj drugih. Jožef Stalin in njegova spremljevalka sta poskušala vsa sredstva uveljaviti upravno-poveljniški sistem in zatirala tiste, ki so ponudili nekaj novega.

Zdravstveno varstvo v Rusiji

Spregovorimo o tem, kako so stvari v naši državi. Posebno pozornost zasluži zdravstveno varstvo Moskve. Tukaj je na visoki ravni, vendar to ni bilo vedno tako. Danes vlada naše države izvaja aktivno zvezno zdravstveno politiko. Nenehno razvijati in sprejemati nove ukrepe za izboljšanje in izboljšanje zdravstvene oskrbe.

Ministrstvo za zdravje v Rusiji ni edina veja, ki se ukvarja s temi vprašanji. Splošni sistem sestavljajo štirje elementi: to so proračunske organizacije in institucije, državni sistem DZZ, zasebne ustanove in zasebni zdravniki, javne in verske organizacije ter fundacije in dobrodelne organizacije. Vsi delajo zaradi enega cilja.

Ključni organi, tj. Zdravstvene ustanove, urejajo dejavnosti vseh zveznih služb. Glavni sanitarni zdravnik je odgovoren za spremljanje dejavnosti sanitarno-epidemioloških služb. Prav tako nadzoruje in prilagaja dejavnosti regionalnih zdravstvenih centrov.

Zdravstveni nalogi

Izvršilna oblast v regijah je zagotovljena na visoki ravni. Nadzor opravljajo tudi pravosodni organi, ki pozorno spremljajo, da ni primerov kršitev človekovih pravic v zdravstveni praksi. Tako je za Ministrstvo za zdravje Ruske federacije značilno, da vse tri veje oblasti, in sicer izvršilne, zakonodajne in sodne, vplivajo in se dopolnjujejo. Nadzirajo zdravstvene sisteme, prilagajajo svoje dejavnosti in skrbno varujejo pravice vseh.

Funkcije

Ministrstvo za zdravje opravlja različne funkcije:

 • Razvija programe za razvoj zdravja na zvezni ravni.
 • Nadzira zagotavljanje zdravstvene oskrbe in ustrezno raven medicinske izobrazbe.
 • Določa vrstni red dejavnosti in strukturo vlade.
 • Označuje izdatke za potrebe zdravstvenega varstva pri pripravi proračuna.
 • Razvija davčne olajšave za določene skupine prebivalstva.
 • Upravlja premoženje zdravstvenih domov.
 • Zagotavlja okoljsko varnost in spremlja ravnanje z okoljem.
 • Ukvarja se z razvojem epidemioloških in sanitarnih standardov, izvaja sanitarno in epidemiološko spremljanje.
 • Nadzoruje organizacijo zdravstvenega varstva po vsej državi.
 • Razvija in ureja ukrepe za pomoč ljudem v izrednih razmerah.
 • Ukvarjajo se z informiranjem ljudi o okolju.
 • Spremlja dejavnosti farmacevtskih podjetij in oblikuje enotno tehnično politiko.
 • Razvija standarde za certificiranje zdravil in spremlja njihovo izvajanje.
 • Izvaja zbiranje statističnih podatkov.
 • Določa standarde in predpise za zdravniško delo.
 • Usklajuje centralne in lokalne zdravstvene storitve.
 • Ukvarja se z izdajanjem dovoljenj za posebne droge in opremo.
 • Spodbuja in usklajuje raziskave na področju biologije in kemije.
 • Ustvari dodatne odbore za celotno prebivalstvo.
 • Razvija učinkovito mednarodno politiko za sodelovanje z drugimi državami na zdravstveni osnovi.

Kot smo razumeli, ima Ministrstvo za zdravje res veliko nalog. Njegove funkcije so skrbno opravljene na vseh ravneh. Podobno funkcijo imajo lokalne oblasti le na lokalni ravni. Zakonodaja zelo jasno določa pristojnosti in dolžnosti vseh služb in organov, zato je mogoče zagotoviti učinkovito ureditev.

Poleg tega Ministrstvo za zdravje redno preoblikuje nadzorni sistem, da bi bilo to čim bolj enostavno. V Rusiji je dobro razvita podružnična struktura, ki omogoča delitev odgovornosti, da bi prebivalstvu zagotovili čim večjo pomoč na različnih področjih.

Če povzamemo članek, pravimo, da je zdravstveno varstvo funkcija družbe, ki se je razvila od najstarejših časov. Danes je na precej visoki ravni, vendar pa se nenehno izboljšuje. Danes uporabljamo izkušnje tujih držav in poskušamo ustvariti delujoč učinkovit sistem zdravstvenega varstva.