Gospodarski sistem: bistvo in sorte

10. 3. 2019

V času svojega delovanja ima vsaka človeška družba vrsto tesno povezanih, vendar še vedno različnih področij. Med njimi se navadno razlikujejo duhovni, politični in gospodarski. Včasih jim dodajo socialno sfero. V vseh teh nišah nastajajo javne ustanove, ki v njej urejajo odnose in procese. Na podlagi navedenega je ekonomski sistem metoda organiziranja gospodarskih in gospodarskih procesov, ki se pojavljajo v družbi: uporaba omejenih naravnih virov, materialne proizvodnje njihove porazdelitve in porabe. Med posameznimi elementi tega področja družbenih odnosov so: gospodarskega sistema ekonomski mehanizem, metode motivacije vključenih udeležencev, ekonomska interakcija med strukturami, organizacijske in pravne norme sistema, socialno-ekonomski odnosi v družbi. Gospodarske sisteme oziroma njihove tipe določa narava procesov proizvodnje, distribucije, izmenjave in porabe v določeni družbi. Praviloma se razlikujejo po štirih vrstah.

Tradicionalni gospodarski sistem

Družbene tradicije določajo glavna vprašanja upravljanja: koliko in za koga proizvajati, kdo bo vključen v ta proces, kakšna bo prisila in spodbuda, kdo bo dobil končni rezultat dela in v kakšnem razmerju. Tak sistem je neločljivo povezan z običajno arhaičnimi družbami ali državami z nerazvitimi gospodarstvi (ki so še vedno arhaične gospodarskih sistemov in njihovih vrst družbi) in zato pogosto spremljajo razširjeno fizično delo, nazadnje tehnologije, reakcionarno zavračanje kakršnih koli novosti v zvezi s proizvodnjo.

Načrtovani gospodarski sistem

V nekdanji ZSSR in državah socialističnega tabora so jo sprožile socialistične ideje. Vse proizvodnih sredstev (rastline, tovarne) in finančno strukturo (banke) nacionalizira država. Prav tako ureja oblikovanje cen, rast plač, ponudbo trga in druge gospodarske procese. Vse odločitve se sprejemajo v centralni vladi. Po eni strani je tak sistem učinkovit v boju proti revščini, t socialne neenakosti gospodarskega kriminala. Po drugi strani pa se je ukazni in kontrolni aparat izkazal za zelo inertnega glede na zahteve trga. Poleg tega takšen sistem pogosto spremlja ekonomski prostovoljstvo.

Tržni gospodarski sistem

Rešitev vseh gospodarskih vprašanj se prenese na zasebne lastnike gospodarski sistem Rusije srednje velika in velika podjetja. In proces je priznan kot naravni potek. Državna rezerva je najpogostejša tržnih mehanizmov uredbo, sklenjeno leta 2006 fiskalne politike. Svoboda konkurence in pravica do svobodnega odločanja o gospodarskih vprašanjih pogosto vodita v oživitev gospodarskih procesov. Toda ob istem času, pojav velikih monopolnih velikanov, njihovo poznejše posredovanje v družbenem in političnem življenju države, uničenje malih in srednje velikih podjetij, vzpon nenadzorovanih kriznih pojavov.

Mešano

Kljub razširjenemu mnenju, da je gospodarski sistem Rusije, Združenih držav, Japonske in tudi večine držav Evropske unije tržno liberalen, se te države izkažejo kot mešani tip razvoja. Predstavlja prepletanje zasebnega in javnega sektorja gospodarstva, ki obstaja vzporedno. Priznava obstoj prostega trga in izkoriščanje njegovih pozitivnih plodov ohranja močne vzvode vpliva na gospodarsko življenje države. Pravzaprav je to poskus, da se odpravijo pomanjkljivosti obeh sistemov.