Kako in zakaj se pojavlja socialna neenakost?

18. 6. 2019

Družbena neenakost je posledica neenakopravnega dostopa članov družbe do duhovnih in materialnih virov, kar vodi v razslojevanje tega in oblikovanje vertikalne hierarhije. Ljudje, ki so na različnih ravneh hierarhije, imajo neenake življenjske možnosti pri uresničevanju svojih želja in potreb. Vsaka družba je nekako strukturirana: glede na nacionalne, geografske, spolne, demografske ali druge značilnosti. Vendar je socialna neenakost popolnoma edinstvena socialne neenakosti narave Njen glavni vir je razvoj same civilizacije, ki obstaja v obliki družbe.

Vzroki družbene neenakosti

Za vsako družbo v človeški zgodovini je bila značilna specializacija članov. Že to dejstvo v prihodnosti ustvarja družbeno neenakost, saj specializacija prej ali slej vodi v razlikovanje med bolj in manj zahtevnimi oblikami dejavnosti. Torej so v najbolj primitivnih družbah šamani-zdravilci in bojevniki imeli najvišji status. Ponavadi so najboljši izmed njih postali glave plemena ali ljudi. Hkrati pa takšno razlikovanje ne pomeni nujno spremljanja materialnih dobrin. V primitivne družbe socialna neenakost sploh ni posledica materialne razslojenosti, saj trgovinski odnosi sami po sebi niso bili pomembni. Temeljni razlog pa ostaja enak - specializacija. V sodobni družbi so na primer ljudje privilegirani vzroki socialne neenakosti ustvarjanje kulturnega izdelka - filmski igralci, televizijski voditelji, profesionalni športniki in drugi.

Merila neenakosti

Kot smo že videli na primeru primitivnih družb, se lahko socialna neenakost izrazi ne le v finančnem položaju. Zgodovina pozna veliko takih primerov. Za srednjeveško Evropo je bil rodovnik izjemno pomemben dejavnik družbenega statusa. Samo en plemeniti izvor je določil visok položaj v družbi, ne glede na varnost. Istočasno so države vzhoda komaj poznale tak nepremičninsko-hierarhični model. Vsi subjekti države - vezirji in kmetje - so bili identični sužnji na obrazu suverena, katerega status je temeljil na preprostem dejstvu moči. Sociolog Max Weber je opredelil tri možne kriterije neenakosti:

  • finančno stanje; socialna neenakost
  • prestiž;
  • moči

Tako lahko razlika v dohodku, socialnem spoštovanju in časti ter številu podrejenih, odvisno od družbenih vrednot, različno vplivajo na končni socialni status osebe.

Razmerje socialnih neenakosti

V zadnjih dvesto letih so med ekonomisti in sociologi potekale razprave o stopnji razslojevanja v določeni družbi. Torej glede na Wilfredo Pareto, razmerje med revnimi in bogatimi je konstantno. Za razliko od njega, nauk marksizma kaže, da se nenehno povečuje družbena diferenciacija - revni postajajo revnejši, bogati bogatejši. Vendar pa so praktične izkušnje dvajsetega stoletja pokazale, da če se pojavi tako naraščajoča stratifikacija, postane družba nestabilna in na koncu vodi v družbene prevrate.