Odvzem vozniškega dovoljenja: razlogi za časovno omejitev. Odvzem pravic do vožnje pod vplivom alkohola, pravice do vračanja

31. 3. 2019

Danes si je težko predstavljati svet brez vozil, kot so avtobusi in trolejbusi, tramvaji in avtomobili. Še posebej potrebujejo prevoz v velikih mestih in mestih. Z njim ljudje porabijo minimalno količino časa za premikanje.

Ljudje vsak dan uporabljajo javni prevoz ali vozijo svoj avto. Da bi lahko nadzorovala takšno vozilo, mora oseba pridobiti vozniško dovoljenje.

Vendar transport ni le sistem gibanja, ki ga potrebuje vsak od nas. Prav tako je vir nevarnosti na avtocestah in mestnih zaslišanjih. Zato se na zakonodajni ravni sprejemajo različni regulativni akti, s katerimi je to področje nadzorovano in urejeno. Nekatere določbe na tem področju določajo pridobitev, odvzem in naknadno izterjavo vozniškega dovoljenja. Opisane v teh predpisih in vse nianse, povezane s temi postopki.

odvzem pravic Informacije o tem, zakaj lahko izgubite tako pomembne pravice za nas, brez katerih ne morete voziti vozil, so zanimive za večino naših državljanov. Prav tako bo koristno vedeti, kako obnoviti ta dokument.

Vozniško dovoljenje

Da bi vozili avto, ni dovolj, da bi ga kupili. Prav tako morate dobiti dovoljenje za vožnjo. V Rusiji se vozniško dovoljenje izda vsakemu državljanu, ki ima za to zdravniško dovoljenje in je v ustrezni starosti. Poleg tega je treba usposobiti vodenje prevoza in opraviti potreben izpit.

Pridobitev te vrste certifikata daje določeni osebi pravico do vožnje avtomobila ali tehnične naprave za prevoz potnikov in blaga na dolge razdalje. Hkrati lahko pride do premikanja na umazaniji, asfaltu in drugih cestah.

Vozniško dovoljenje je mednarodno in nacionalno. Prvi se izdajajo za tri leta. Nacionalna potrdila se uporabljajo deset let.

Program izobraževanja državljanov je odvisen od tega način prevoza ki ga namerava upravljati. Tečaj se mora končati z izpitom.
Približne programe, za katere se usposabljajo vozniki, razvijajo posebni organi v sestavi izvršilne veje zvezne ravni. Postopek za ta postopek določi vlada Ruske federacije.

Takšno usposabljanje izvajajo specializirane organizacije, ki imajo pravico do takšnih izobraževalnih dejavnosti. Toda pri prihodnjih voznikih opravljajo uradniki Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije. Poleg tega se preverja stopnja znanja teorije in prakse za tiste, ki so bili usposobljeni.

Prepoved vožnje

V 196. zveznem zakonu, ki se imenuje "o varnosti v cestnem prometu", so navedeni razlogi, po katerih lahko izgubite vozniško dovoljenje. Te vključujejo:
- prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja;
- identifikacija različnih vrst zdravstvenih omejitev in kontraindikacij, ki prepovedujejo državljanom za volanom;
- je voznik storil kaznivo dejanje, opredeljeno kot kaznivo ali upravno dejanje.

preklic vozniškega dovoljenja Zakon o odvzemu pravic v slednjem primeru predvideva obvezen umik potrdila, ki mu ga je izdal voznik. V tem primeru je vrsta kazni odvisna od tega, katera od nesocialnih dejanj, ki jih je storila oseba za volanom.

Upravni prekrški

Odvzem vozniškega dovoljenja se lahko pojavi v poglavju Dvanajsta upravnega zakonika Rusije. To je koda o javnosti upravnih prekrškov. Umakne certifikat v primeru:

1. Biti za volanom vozila, ki ima namerno ponaredke registrskih tablic. Trajanje odvzema pravic v tem primeru je enako obdobju 6-12 mesecev.
2. Vožnja vozila z vgradno svetilko, nameščeno na njeni sprednji strani, bodisi rdeče ali drugačne barve, nesprejemljivo z zakonom. Obdobje pomanjkanja je v 6-12 mesecih.
3. Nadzor prevoza, na katerem so bili brez potrebnega dovoljenja nameščeni instrumenti za oddajanje svetlobnih ali zvočnih signalov. Takšna kršitev vodi do odvzema vozniškega dovoljenja za obdobje od 1 leta do pol leta. Te naprave ne vključujejo alarma, nameščenega na napravi. V skladu s pravili prometne policije lahko odvzem pravic pri uporabi nedovoljenih naprav med vožnjo traja od 1,5 do 2 let.
4. Vožnja avtomobila s simbolom, natisnjenim na njegovo površino, brez ustreznega dovoljenja, ki je bilo sprejeto za prevoz posebnih storitev. Ta kazen traja od 1 leta do 1,5.

CAO predvideva odvzem pravic za vožnjo pod vplivom alkohola. Isti pravni akt navaja možnost takega kaznovanja za tiste, ki so za volanom dobili droge narkotičnega ali psihotropnega tipa.

dovoljenje za vožnjo pod vplivom alkohola Odvzem pravic do vožnje pod vplivom alkohola ogroža ne samo tistega, ki je vozil, temveč tudi tistega, ki je prenesel nadzor nad vozilom na pijanega državljana. Oba izgubljata pravico do vožnje avtomobila za obdobje enega leta in pol do dveh let. V tem primeru, odvzem pravice za pijanost - to ni vse kazen, ki jo inšpektor prometne policije. Vozniku mora naložiti denarno kazen, katere znesek se poveča s ponavljajočimi se tovrstnimi kršitvami. V primeru ponovnega pojava se obdobje, za katerega se odvzame vozniško dovoljenje, poveča. Poveča se na tri leta.

Pojasnitev spornih situacij

Kako ugotoviti, v katerih primerih je inšpektor prometne policije dolžan odvzeti pravice do pijanstva? V zvezi s tem vprašanjem je nekaj pojasnil. Torej, odvzem pravic za alkoholno zastrupitev je možen le v primeru, ko indikator koncentracije etilnega alkohola v izdihanem zraku storilca nesreče ni nižji od oznake 0,16 ml / l.

Določa zakon in situacije, ko voznik noče opraviti zdravniškega pregleda. Potem je ne le denarno kazen 30.000 rubljev, ampak tudi prikrajšani za pravico, da je za volanom za obdobje od enega leta in pol do dveh let. Iste sankcije čakajo na tiste, ki so uporabili alkohol, psihotropne snovi ali droge, potem ko so postali člani nesreče pred preiskavo.

Drugi primeri upravnih in pravnih kršitev

KoAPom določa odvzem pravic, če:

1. Voznik je večkrat kršil navodila iz člena 12.1 v zvezi z upravljanjem vozil, ki niso ustrezno registrirana. Odvzem pravic ob nastanku takega primera se opravi za obdobje od enega meseca do treh mesecev. Taka kazen se lahko nadomesti z naložitvijo globe, katere vrednost je 5000 rubljev.
2. Voznik vozi avto, na katerem niso priložene državne registrske tablice, nameščene so spremenjene številke ali naprave, ki preprečujejo njihovo identifikacijo. Odvzem pravic v tem primeru se izvede za obdobje 1-3 mesecev. Inšpektor prometne policije lahko takšno kazen nadomesti z denarno kaznijo, katere znesek bo znašal 5000 rubljev.
3. Državljan, ki vozi vozilo, je presegel omejitev hitrosti za ta del ceste za 60 do 80 km / h. Takemu kršitelju je odvzeta pravica do vožnje za 4-6 mesecev. Zamenjaj to kazen je lahko denarna kazen, ki znaša 2000-2500 rubljev.
4. Voznik je presegel dovoljeno hitrost več kot osemdeset kilometrov na uro. Tak državljan je odvzet pravic za šest mesecev, ali mu je naložena globa v višini 5.000 rubljev.

pijanih pravic

V primeru večkratnih kršitev te vrste se vozniško dovoljenje odvzame za eno leto.
5. Voznik prečka železniško progo na mejnem prehodu in v času, ko je zapora zaprta ali če je na semaforju, kar prepoveduje gibanje. Pravica do vožnje avtomobila v takih primerih, je državljan prikrajšan za obdobje 3 do 6 mesecev. Zamenjaj tako kazen lahko globo 1.000 rubljev. Ponovitev te vrste kaznivega dejanja pomeni odvzem certifikata za najmanj eno leto.
6. Državljan, ko je vozil avto, je večkrat vozil na prepoved semaforjev ali pa je prezrl manipulacijo prometnega kontrolorja. To mu grozi z zasegom pravic za obdobje, ki traja od 4 mesecev do 6, ali naloži denarno kazen, ki znaša 5.000 rubljev.
7. Voznik zapusti cesto, ki je namenjena za tramvaj, ali prihajajočega voznega pasu na cesti na napačnem mestu. V tem primeru se sploh ne šteje za oprostitev dejstva, da se je vozil okoli ovire. Lahko izgubi pravice za obdobje od štirih mesecev do šest mesecev. Za nadaljevanje uporabe vozila mora takšen državljan plačati globo v višini 5.000 rubljev. Če se podobna kršitev ponovi, se pravice odvzamejo za obdobje enega leta. Podobne sankcije so predvidene za tiste, ki potujejo proti prevozu po enosmerni cesti.
8. Voznik ni zamudil posebne opreme, ki se premika po avtocesti ali na ulici, ki jo označujejo barvne sheme in aktivirani opozorilni signali. Pravice takega državljana so umaknjene za čas od enega meseca do treh. Alternativa takšni kazni bo plačana globa v višini petsto rubljev.
9. Voznik prevaža težek ali prevelik tovor brez pridobitve posebnega dovoljenja. Zanikanje pravic prometne policije lahko in če takšno vozilo odstopa od določene poti. Obdobje prepovedi, da se za volanom hkrati giblje od 4 mesecev do 6, se nadomesti z naložitvijo globe v višini od 2.000 do 2.500 rubljev. Če je na voljo dovoljenje za prevoz nestandardnega tovora, vendar njegove dimenzije presegajo tiste, ki so navedene v dokumentih, za najmanj 10 cm, potem lahko voznik ostane brez pravic za obdobje 2 do 4 mesece ali pa mu bo ponujeno, da plača globo v višini od 1.500 do 2.000 rubljev.
10. V avtomobilu se prevoz nevarnih snovi opravi brez potrdila, ki potrjuje pripravo vozila, in drugih dokumentov, ki so potrebni za to premikanje. V tem primeru voznik odvzame pravice za 4-6 mesecev ali mu naloži globo, ki znaša 2000-2500 rubljev.

Osebi, ki je zapustila prizorišče incidenta, ki je postal udeleženec, se lahko odvzame tudi osebna izkaznica. Pravice so izbrane za obdobje od 1 leta do 1,5 leta. Zamenjava takega ukrepa z globo ni zagotovljena. Voznik lahko pri sebi ohrani svoje pravice le, če je bil kaznovan po 15-dnevnem odvzemu prostosti.

Levo brez licence za pravico do vožnje vozila, ne poskušajte priti za volanom. To lahko ogrozi denarno kazen v višini 30.000 rubljev, prijetje za petnajst dni ali opravljanje obveznega dela za 100–200 ur.


Storitve kaznivih dejanj

Osebi je lahko odvzeta pravica, da je za volanom in v skladu z navodili Kazenskega zakonika Ruske federacije. To navaja člen 264 te zakonodaje. Po njenem mnenju oseba izgubi vozniško dovoljenje, če se prometna pravila ne upoštevajo in se vozilo neupravičeno uporablja v primerih, ko je zdravje drugega državljana storila resna škoda.

pridobitev pravic po odvzemu

Ta kazen se določi za obdobje do treh let. Poleg izgube pravice biti za volanom sledi kazen, ki vključuje zaporno kazen.

Meni, da je kazenski zakonik in druge vrste kaznivih dejanj. Torej, odvzem pravic za zastrupitev z alkoholom ali narkotično stanje, če je posledica smrti drugega državljana ali poškodbe njegovega zdravja. Rok, za katerega se odvzame vozniško dovoljenje, lahko traja do tri leta. Določite to obdobje, ki omogoča resnost škode za zdravje. Ustanovijo ga le sodno-medicinski strokovnjaki po pravilih, ki jih predpisuje Sklep št. 522 z dne 17. avgusta 2011.

Koncept škodljivega zdravja

Po podatkih podjetij Kazenskega zakonika Ruske federacije so vozniki prikrajšani za pravico do vožnje pod vplivom alkohola, ki so s svojimi dejanji povzročili negativne posledice v zvezi s fizičnim stanjem državljana. Takšna kazen čaka in to, izgubil nadzor, je popolnoma trezen.

Škoda za zdravje, ki resno ogroža življenje državljanov, se šteje za resno. To je lahko izguba vida, govora ali sluha ali katerega koli organa. Po povzročitvi takšne poškodbe postane oseba invalidna. V primeru, da oškodovanec ostane onesposobljen, se šteje, da gre za resno poškodbo zdravja.

V vseh zgoraj navedenih primerih ni le odvzem pravic, ampak tudi kazenska odgovornost po 267. členu Kazenskega zakonika Ruske federacije. Voznik je lahko za rešetkami do štiri, in če je žrtev umrla, do osem let.

Kazenska praksa meni, da takšen pojem povzroča škodo zdravju v zvezi z zmerno resnostjo. Takšna dejanja vključujejo odvzem sposobnosti posameznika za delo z 10-33% njegovih običajnih sposobnosti. Zakon meni, da v takem primeru ni resne nevarnosti za življenje žrtve. Takšen akt spada na področje uporabe člena 12.24 Upravnega zakonika. V skladu z njim, je naložena globa, znesek, ki je od 2 do 2,5 tisoč rubljev, ali je voznik odvzet pravice za 1,5-2 let.

Obstaja nekaj, kar lahko povzroči zdravo škodo. Opredelitev tega izraza daje Kazenski zakonik. Glede na to zakonodajni akt v primeru rahlega poslabšanja zdravja je prišlo do kratkega poslabšanja za obdobje od 6 do 21 dni. Izguba zmožnosti za delo je mogoča le za 10%. Vozniku, ki je storil takšno nesrečo, ni dovoljeno, da ostane za volanom 1–1,5 let. Namesto tega lahko plača globo, katere znesek je v razponu od 1 do 1,5 tisoč rubljev.

Postopek odvzema pravice do nadzora nad vozilom

Zakonodaja določa poseben postopek, po katerem se vozniško dovoljenje odvzame. Po storjenem prekršku je protokol. Temu sledi sojenje, ki je privedlo do odločitve o predaji ali umiku potrdila.

vožnja pod vplivom alkohola Protokol o storitvi kaznivega dejanja sestavi uradnik pooblaščenih organov. Taki ukrepi se izvajajo v skladu s čl. 28 odstavek 3 Upravnega zakonika Rusije. Praviloma je ta funkcija dodeljena inšpektorju prometne policije. Državljana ustavi, ko stori nezakonita dejanja in na kraju samem pripravi ustrezen akt. Ta dokument odraža informacije o dogodku, njegovem času, datumu in kraju. Navedeni so tudi podatki voznika, inšpektorja in tudi prič (če so na voljo). Protokol se nanaša na člen kodeksa ali zakona, v skladu s katerim je državljan odvzet pravico do vožnje vozila. V tem primeru se kršitelju pojasni vse njegove dolžnosti in pravice. Če je voznik ugovarjal ali dal pojasnilo za storjeno kršitev, se to vpiše tudi v dokument, ki ga sestavi inšpektor.

Poleg tega se pripravljeno poročilo pošlje sodišču v kraju kaznivega dejanja. Voznik lahko pri organu zaprosi za vodenje dokumentov na drugem območju ali mestu. Poleg protokola se vsa gradiva, ki so na voljo v zadevi, pošljejo sodišču. To so lahko diagrami, video ali avdio posnetki itd.

Sodna odločba

Po storjenem prekršku na cesti vsi materiali padejo v pristojni organ v 3 dneh. Sodišče nadaljuje z obravnavo, tako da pošlje vozniku obvestilo o času in kraju postopka. Na sestanku ima državljan pravico:
- seznanitev z vsemi materiali, ki so na voljo v primeru;
- uporabo pravne podpore;
- zbiranje dokazov o nedolžnosti.

Po zaslišanju sodišče odloči o izreku določene kazni ali ustavi postopek v tej zadevi.

Ukrep voznika

Zakon omogoča državljanom, da se zavedajo razloga, zaradi katerega mu je odvzeta pravica do volje, in v kakšnem vrstnem redu se ta postopek izvaja. Predčasno vrnitev umaknjenega potrdila se lahko opravi po pritožbi na odločitev sodnega organa. To se lahko opravi v desetih dneh od prejema tega dokumenta od višjega organa. Če voznik pobude ni vložil, potem odločitev sodnega organa po določenem roku za pritožbo začne veljati. Do takrat ima državljan pravico do vožnje avtomobila ali drugega vozila.

Vozniško dovoljenje po odvzemu mora biti predano organu prometne policije. To je treba storiti po treh dneh od začetka veljavnosti sodbe. V nasprotnem primeru se odštevanje začne šele po umiku potrdila.

Kako vrniti pravice?

Pridobitev vozniškega dovoljenja po odvzemu vozniškega dovoljenja se izvede v skladu z določbo 1191, ki je v Resoluciji ruske vlade z dne 11/14/2014. Ta regulativni dokument določa osnovna načela in določa vrstni red vračanja pravic. Po odvzemu, ko so razlogi za zaplembo potrdila že izgubljeni, mora oseba opraviti štiri faze:
- opraviti izpit;
- vložiti prošnjo za prometno policijo;
- v določenih primerih, določenih z zakonom, predložiti zdravniško potrdilo, ki potrjuje odsotnost kontraindikacij za vožnjo;
- pravice do roke.

Prvi korak

Pridobitev pravic po odvzemu ni mogoča, če ne opravimo izpitov prometne policije. Ta pogoj je obvezen za vse, ki so storili kaznivo dejanje upravne in kazenske narave. Izpit je opravljen v prometni policiji. Če preskus ne uspe, se lahko ponovi po sedmih dneh.

Drugi korak

Pridobitev pravic po odvzemu se doseže ob kontaktu s prometno policijo po 30 dneh po koncu kazni. V tem primeru mora voznik napisati izjavo ali jo predložiti v elektronski obliki. Dokument vsebuje informacije o tem, katera točka prometne policije želi oseba dobiti potrdilo.

Tretji korak

Na naslednji stopnji mora voznik predložiti zdravniško poročilo, ki mu daje pravico, da ostane za volanom avtomobila ali drugega vozila. Ta dokument je obvezen za tiste, ki so jim bile odvzete pravice:
- Pijan.
- za kaznivo dejanje.
- za zavrnitev zdravniškega pregleda na zahtevo inšpektorja prometne policije, v čigar mnenju bi odvzem pravic povzročil odvzem pravic.
- Za zlorabo psihotropnih snovi, drog in alkoholnih pijač po nesreči z udeležbo. Še več, tudi če bi se odvzem pravic do alkohola in drog zgodil, ko bi jih uporabili po incidentu, vendar pred začetkom forenzične preiskave.

Četrti korak

Po uspešno opravljenih treh predhodnih stopnjah se vozniško dovoljenje vrne lastniku v eni od prometnih policijskih enot. To se zgodi na dan pritožbe državljanov.

pijanih pravic Za pridobitev pravic voznik mora predložiti potni list. Če je do takrat potekel certifikat, prometna policija izda nov veljavni dokument.