Odvzem in omejitev starševskih pravic

27. 4. 2019

Družinski zakonik uvaja enake dolžnosti in pravice staršev glede na njihove otroke. Prenehanje njihovega delovanja sovpada z trenutkom večine ali ko emancipacija. Pri uresničevanju svojih pravic starši ne smejo vplivati ​​na duševni in telesni razvoj otrok. Metode izobraževanja Treba je izbrati takšno, ki bi izključevalo nevljudno, kruto, prezirljivo, ponižujoče ravnanje, izkoriščanje ali zlorabo otroka. V nasprotnem primeru zakon določa odvzem in omejevanje starševskih pravic. Razmislite o tem, kako se to dogaja. omejevanje starševskih pravic

Družinsko pravo

Omejevanje starševskih pravic ali popolna prepoved njihovega izvajanja sta glavni obliki zaščite otroka pred brezvestnimi odraslimi. V obeh primerih se zadeva obravnava na sodišču. Odvzem pravic pomeni absolutno prepoved vzgoje otroka. Hkrati ostajajo odgovornosti za njegovo vzdrževanje. Posledice omejevanja starševskih pravic so nekoliko drugačne. V tem primeru se otroku odvzamejo odrasli, vendar obstajajo dolžnosti in pravne sposobnosti otrok. Odvzem pravic ni za vse življenje. V okoliščinah, ki jih določa zakon, jih je mogoče obnoviti.

Omejevanje starševskih pravic

Sam izraz je bil nedavno uveden v IC. Razlogi so različne okoliščine:

 • Dolgotrajna in huda bolezen staršev, vključno z duševnimi motnjami.
 • Težka življenjska situacija (na primer dolgotrajni konflikt, v katerem so otroci prepuščeni sami sebi), in tako naprej.

Omejevanje starševskih pravic se lahko zgodi, ne samo v primeru nevarnih razmer za mladoletnike zaradi krivde odraslih, ampak tudi zaradi razlogov, na katere ne morejo vplivati. Omeniti je treba, da zakonodaja ne zavezuje uporabe tega ukrepa za ugotavljanje popolne ali delne nezmožnosti. omejitev starševskih pravic

Posebnosti

Za omejitev starševskih pravic je treba ugotoviti obstoj resnične nevarnosti za otroka zaradi vedenja odraslih. V nevarnih pogojih za zaščito interesov mladoletnikov so izbrani. Če bi se omejitev starševskih pravic uporabila za storilce, potem to pomeni zanje merilo odgovornosti. Lahko se uporablja samostojno. V nekaterih primerih je tak ukrep pred ali je alternativa odvzemu pravic.

Trajanje

Sodišče s tem, ko omejuje pravice kot začasno sankcijo, odrasle opozarja na nedopustnost kršitve interesov otroka in jim daje možnost, da spremenijo svoj odnos do otrok. V skladu s čl. 73, odstavek 2 nadzornega odbora, se izda za šest mesecev. Če v tem obdobju ni prišlo do sprememb, mora skrbniška in skrbniška agencija vložiti zahtevek za odvzem pravic. Ta organizacija ima tudi pravico poslati ustrezno zahtevo tudi pred potekom šestih mesecev, če je to v interesu otroka. izjava o omejitvi starševskih pravic

Predmeti

Naslednje osebe lahko zaprosijo za omejitev starševskih pravic: t

 1. Bližnji sorodniki baby Med njimi so babice, dedki, sestre, bratje itd.
 2. Predstavniki institucij in organov, ki opravljajo naloge za zaščito interesov mladoletnikov. Med njimi so med drugim skrbniški in skrbniški sveti, izobraževalne ustanove, KDN.
 3. Zaposleni v vrtcih, razvojnih centrih in drugih vrtcih.
 4. Predstavniki srednjih, osnovnih, osnovnih srednjih šol, gimnazij, srednjih šol.
 5. Zaposleni v drugih primerih (zdravstveni organi, socialna varnost itd.).
 6. Tožilec

Pomembna točka

Postopek omejevanja starševskih pravic je določen z zakonom. Kot je navedeno zgoraj, se zadeva obravnava na sodišču. Pri sojenju morajo sodelovati predstavniki skrbništva in skrbništva, tožilec. Ta zahteva je določena v čl. 73, str. Predstavniki skrbništva in skrbništva pregledajo stanovanje, v katerem je otrok, in ocenijo stanje. Glede na rezultate ankete so podani zaključki. Ta dokument sodišče upošteva pri odločanju. starševskih omejitev

Zadovoljstvo zahtevka

Omejitev pravic ne pomeni, da so odrasli upravičeni do vzdrževanja mladoletnikov. V zvezi s tem mora sodišče kot del postopka odločati o vprašanju preživnine. Če je zahtevek izpolnjen, je tudi pooblaščeni organ dolžan v treh dneh od dneva začetka veljavnosti odločbe obvestiti teritorialno enoto matičnega urada, v katerem je registrirano rojstvo otroka.

Prepovedi

Omejevanje očeta starševskih pravic, pa tudi druge odrasle osebe, pomeni, da ni mogoče nadaljevati z vzgojo otroka. Poleg tega so državne ugodnosti in ugodnosti, določene za osebe z otroki, izgubljene. V skladu s čl. 121 SC, starši, ki jih sodišče omejuje v svojih pravicah, ne morejo delovati kot zakoniti zastopniki svojih otrok, da zaščitijo svoje interese v različnih vladnih organih. Ob tem ostajajo nekatere nepremičninske priložnosti. Na primer, odrasli lahko pričakujejo preživljanje od odraslih otrok, sprejmejo njegovo bogastvo, ko umre, prejmejo pokojnino v primeru izgube hranilca. Omejitev starševskih pravic matere ali njenega zakonca vključuje prenos otroka na skrbništvo in skrbništvo. Slednje bi moralo določiti usodo mladoletnika. Hkrati otrok ohrani lastništvo stanovanjskih in drugih lastninskih pravic, ki temeljijo na dejstvu sorodstva. postopek za omejitev starševskih pravic

Stiki z otroki

Sodišče upošteva dejstvo, da omejevanje pravic deluje kot začasni ukrep in ni v vseh primerih posledica neprimernega vedenja staršev. V zvezi s tem je v skladu s čl. 75 SK, manjši stik z odraslimi je dovoljen. Ker pa omejitev pomeni prepoved izobraževanja, komunikacije z mladoletniki ni mogoče šteti za predpogoj. Stik z otrokom je mogoč, če ni v nasprotju z njegovimi interesi in ne vpliva nanj. Zakon ne določa, kaj bi bilo treba upoštevati pod škodljivimi učinki. Kot kaže praksa, se lahko ta učinek izrazi v različnih oblikah:

 • Ostani na zmenku z mladoletnim pijancem.
 • Spodbujanje otroka k storitvi kaznivega dejanja.
 • Intervencija v izobraževalnem procesu.
 • Ustrahovanje mladoletnika in tako naprej.

Nadzor

Verjetnost negativnega vpliva staršev z omejenimi pravicami na mladoletnika upravičuje določen nadzor nad takšnimi odraslimi. Nadzor morajo zagotavljati uradniki in organi, ki so odgovorni za zaščito otrokovih interesov, za njegovo vzgojo, pa tudi za druge zainteresirane osebe:

 • Skrbništvo in skrbništvo.
 • Posvojitelji.
 • Skrbniki / skrbniki.
 • Vodstvo izobraževalne ustanove, kjer se nahaja mladoletnik, in tako naprej. materinske starševske omejitve

Soglasje teh oseb bo določalo možnost stika odraslih z otrokom.

Razveljavitev sankcij

Izvaja se v skladu s čl. 76, odstavek 1 Združenega kraljestva. Preklicne omejitve so dovoljene na zahtevo staršev. Zadovoljstvo s peticijo je možno, če se dokaže, da razlogi, ki so služili kot podlaga za sprejetje tega ukrepa, ne obstajajo več. Hkrati mora sodišče odločiti o vrnitvi mladoletnika staršem. V skladu s čl. 68 in čl. 76, odstavek 1 IC, lahko sodišče, vendar ni dolžan prenesti otroka na odrasle. Pri obravnavi tega vprašanja pristojni organ upošteva mnenje najmlajših. Če je otrok v nasprotju z njegovimi interesi ali ga vrne v nasprotju z njegovimi interesi, zahteve staršev ne bodo izpolnjene, tudi če je omejitev odpravljena.

Posebnosti zahtevka

Obravnava prošnje staršev, omejena na pravice, se izvaja v okviru civilnega postopka. Obdolženec bo oseba, ki je vložila prvotno tožbo zaradi sankcij. V primeru, da je bil otrok premeščen v skrbnika za vzgojo ali rejniško družino, so so-anketiranci skrbniki ali rejniki. Pri obravnavi zadeve mora biti predstavnik upravnega odbora. Lahko pa zastopa tudi stran tožene stranke.

Argumenti za odpravo sankcij

Podlaga za odpravo omejitve je trdno prepričanje tožeče stranke, da razlogi, zaradi katerih je bil otrok izbran, prenehajo obstajati. Lahko je:

 • Izterjava.
 • Prekličite odločitev o priznanju nezmožnosti.
 • Sprememba vedenja in tako naprej.

Kljub temu morajo biti vsa navedena dejstva v tožbi podprta z dokumenti, ki to dokazujejo. Poleg tega bodo ključnega pomena tudi stališča otroka in predstavnika skrbništva in skrbništva. Če trditve, ki jih navajajo starši z omejenimi pravicami, sodišče ne priznava kot podlago za odpravo sankcij, zahtevek ne bo izpolnjen. družinsko pravo omejevanje starševskih pravic

Zaključek

Uporaba takih ukrepov, kot so omejitev in odvzem pravic staršev, zahteva prisilni postopek na sodišču. To seveda ni mogoče hitro doseči, saj zakon določa določene postopkovne roke. Poleg tega se v praksi pogosto pojavijo situacije, ko je treba zaradi prisotnosti resne nevarnosti za zdravje in življenje otroka takoj ukrepati. Kodeks torej predvideva temeljno možnost takojšnje izbire mladoletnika od staršev.