Potrdilo o registraciji lastninske pravice na nepremičnini

3. 3. 2020

Do sredine julija 2016 je bilo potrdilo o registraciji lastništva glavni dokument, ki potrjuje lastništvo prostorov. V tem članku je opisano, na kakšen način in s kakšnimi niansami je izdelan papir.

Ko je bil dokument izdan

Potrdilo o registraciji zakonitega lastništva nepremičnine je izdal Rosreestr po opravljenem postopku zavarovanja lastninske pravice za določeno osebo.

Potrdilo o registraciji

Potrdilo o registraciji je bilo izdano v naslednjih primerih:

 • pri gradnji novega objekta;
 • ob nastanku lastninske pravice po dogovoru o najemnini;
 • pri nakupu nepremičnin;
 • ob prejemu nepremičnine pod dediščino;
 • ob prejemu kot darilo;
 • med privatizacijo;
 • pri pridobitvi pravice do lastnine v sodnem redu.

Zahtevani dokumenti za pridobitev potrdila o državni registraciji

Za vložitev dokumentacije za registracijo lastništva nepremičnin obstajajo različni načini:

 • predložitev dokumentov lastniku Rosreestra;
 • osebna predložitev dokumentov Multifunkcionalnemu centru;
 • pošiljanje dokumentov po pošti, pri čemer morajo biti vsi podpisi in kopije dokumentov notarsko overjeni;
 • prek spleta na spletni strani državnih in občinskih služb.

Za registracijo lastništva nepremičnin je potrebno predložiti paket dokumentov:

 • potni listi subjektov transakcije;
 • dokument je podlaga za videz lastninske pravice (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sodni nalog, potrdilo o dedovanju);
 • sporazum z banko, če je nepremičnina kupljena s hipoteko;
 • katastrski potni list stavbe;
 • notarsko pooblastilo zakoncev za transakcijo;
 • prejem plačila državne dajatve;
 • pri vlogi za registracijo, označuje številko predhodno izdanega potrdila o registraciji.

potrdilo o državni registraciji

Zaporedje državne registracije lastništva nepremičnin

Postopek priprave papirja je sestavljen iz naslednjih postavk:

 1. Prosilec predloži paket dokumentov. Zaposleni Zvezne registracijske službe ali Multifunkcionalni center sestavi potrdilo za dokumente.
 2. Zaposleni Rosreestra preverijo veljavnost listin, ocenijo zakonitost transakcije.
 3. Zaposleni Rosreestra razkrivajo prisotnost (odsotnost) argumentov za prekinitev registracije ali zanikanje.
 4. Če ni razlogov za začasno prekinitev ali zavrnitev dogovora, se nove informacije vnesejo v državni register pravic nepremičnin.
 5. Lastnik prejme potrdilo o državni registraciji pravic do nepremičnine.

Za zaključek vseh faz registracije imajo zaposleni v Rosreestru deset delovnih dni. Če je nepremičnina pridobljena s hipotekarnim posojilom, se rok za vpis dokumentov skrajša na pet delovnih dni. Če stranke v transakciji predstavljajo notarsko potrjeno kupoprodajno pogodbo ali rentno pogodbo, se obdobje registracije za transakcijo skrajša na tri delovne dni.

Kaj se je spremenilo v zakonodaji?

V zadnjem času se je dvakrat spremenila zakonodaja o vrsti dokumenta o registraciji lastninske pravice.

vzorčno potrdilo o registraciji

Tako je Rosreestr decembra 2014 navedel spremembo videza potrdila o utrditvi pravic. Hkrati je organizacija opozorila, da sprememba videza potrdila ne zmanjšuje njene pravne moči. Zvezna služba je v pritožbi navedla, da je bil dokument natisnjen na obrazcu s sliko grb Rusije. Na hrbtni strani dokumenta je navedena številka njegovega računa, novo potrdilo o registraciji nepremičninskih pravic pa ne vsebuje nobene stopnje zaščite. Spodaj je vzorec potrdila o registraciji.

registracijsko številko

Po 15. juliju 2016 je bilo izdajanje certifikatov v celoti preklicano. Trenutno bo potrdilo o državni registraciji obstajalo le v elektronski obliki. Če obstaja potreba po potrditvi lastništva, se morate obrniti na Katastrsko zbornico, Rosreestr ali Multifunkcionalni center, da bi dobili izpisek iz enotnega državnega registra.