Ameriški model upravljanja: koncepti oblikovanja in načela uporabe v praksi

10. 3. 2019

Ključna področja ameriškega modela upravljanja

Ameriški model upravljanja je nastal v 19. in 20. stoletju. Ta proces je potekal v pogojih nastajanja precej velikih hierarhičnih struktur, uvajanja standardov in norm, ločevanja izvršilne in vodstvene delovne sile, uvajanja vodstvenega položaja v podstrukturo podjetja s precej jasno definicijo njegovih dolžnosti in odgovornosti. Ameriški model upravljanja Ameriški model upravljanja se je v daljšem obdobju stalno spreminjal in dopolnjeval nekatere inovacije. Torej, ameriški znanstveniki še vedno razvijajo nekatera področja tega modela. Posebnosti ameriškega modela upravljanja so posledica nacionalne edinstvenosti poslovne organizacije. Na primer, to je sposobnost, da se borimo do grenkega konca, nenehno uveljavljanje svoje superiornosti nad konkurenti. To poudarja njihovo ekskluzivnost, željo po doseganju velikega in hitrega uspeha. Pri tem se veliko pozornosti posveča osebnemu podjetniškemu poslovanju. Tudi uporaba tega modela prispeva k doseganju pozitivnega rezultata v boju za vodenje.

Uporaba modela

Ameriški model upravljanja je našel svojo uporabo v korporacijah Kanade, ZDA, Avstralije, Velike Britanije in Nove Zelandije. Ta vrsta upravljanja je državam omogočila, da so v zadnjih desetletjih zavzeli vodilni položaj med zahodnimi državami. Poleg tega je bila v ZDA prvič opaziti oblikovanje znanosti in prakse vodenja. Danes je v svetu njegov pomen nesporen in tudi velik vpliv na razvoj teorije in prakse.

značilnost ameriškega modela upravljanja Značilnosti ameriškega modela upravljanja

Osnova ameriškega upravljanja je v teoretičnih vidikih klasične šole, katere ustanovitelj je Henri Fayolle. Drugi znanstveniki (L. Urvik in L. Gyulik) so pomembno prispevali k razširjanju glavnih določb te šole. Nekoliko pozneje so drugi ameriški avtorji v oblikovani sistem uvedli načela upravljanja dodatkov, pojasnil in sprememb. Klasična šola je vplivala na oblikovanje drugih področij ameriške teorije upravljanja. Danes ameriški model upravljanja temelji na treh osnovnih predpostavkah, ki so bile zaključene v industrijskem načinu organizacije proizvodnje, v prisotnosti trga, pri uporabi korporacije kot glavne oblike podjetništva. značilnosti ameriškega modela upravljanja Ameriški ekonomist Robert Heilbroner je izpostavil tri glavne pristope k distribuciji javnih sredstev: naročila, trg in tradicije. Tako je ameriški model upravljanja danes osredotočen na uporabo organizacijske in pravne oblike zasebnega podjetja v obliki korporacije.