Kaj je danes vzajemno jamstvo in v zgodovinskem pomenu?

4. 6. 2019

Klasičen primer, ki ga lahko navedemo za ponazoritev vzajemnega jamstva, je odgovornost posojila, ne le posojilojemalca, ampak tudi garantov. Danes se ta izraz pogosto uporablja v nekoliko drugačnem pomenu od tistega, ki ga je zgodovinsko značilen. Danes pod njo raje razumejo način, kako se izogniti odgovornosti, kolektivno oskrbo krivcev v nedolžnih dejanjih. vzajemno jamstvo

Vzajemna odgovornost podjetij

To je skupinska odgovornost vseh članov skupine za ukrepe vsakega izmed njenih predstavnikov. Korporativna odgovornost v mnogih velikih podjetjih, na primer, se lahko izrazi v sistemu bonusov ne le za osebne dosežke, ampak tudi za izvajanje načrta s strani celotne strukturne enote. Takšne taktike se uporabljajo za izobraževanje podrejenih, da imajo timski duh, tako da ljudje delajo skupaj v ekipi, ne da bi potrebovali nenehno potiskanje managerja. V takih razmerah to ni rezultat vsakega posameznega zaposlenega, ki postane pomemben, temveč skupni skupni rezultat. Izraz »vzajemna odgovornost«, ki je postal frazeološka fraza, je tudi situacija, ko pravijo, da se kršitelji zakona med seboj prekrivajo zaradi strahu pred sodiščem, sostorilcev ali pričakovane kazni.

varčevanje z njim Zgodovinski pomen

Prvotni zgodovinski pomen izraza je naslednji. Medsebojna odgovornost je bil sistem kolektivnih obveznosti prebivalcev določenega okrožja do oblasti. Že v "Ruski resnici" (XI stoletje) je omenjen ta pojav. Do začetka 20. stoletja v Rusiji je bil ta pojav pogost v podeželskih skupnostih. Gre za plačilo dajatev, državnih, državnih in svetovnih pristojbin. Če se je eden od članov skupnosti izognil svojemu deležu v ​​vsoti vseh plačil, je to morala storiti preostala skupnost. Prav tako so bili vsi kmetje odgovorni tudi za kaznivo dejanje, ki ga je storil nekdo sam.

Negativne točke

vzajemne odgovornosti

Ideja o kolektivizmu je preplavila obdobje komunizma, ko je bilo prepovedano razmišljati o individualizmu. Vendar pa je z izginotjem Sovjetske zveze postalo očitno, da ljudje ne živijo, doživljajo refleks črede. Tudi ljudske analogije s športom ne morejo spodbuditi ljudi k prostovoljnemu dajanju vsega v dobro skupne »nagrade«. Problem je v tem, da je človek po naravi individualist. Deluje zase, za svojo družino, vrednote podjetja ali podjetja pa so zanj drugotnega pomena. Zato kolektivna odgovornost prisili nekoga, da postane bobnar, in dopušča nekomu, da bi bil slepar. Potrebno je narediti spremembo 1000 izdelkov in ne glede na to, koliko jih bo vsak od 10 delavcev izdeloval? Jasno je, da bo bolj lena po naravi priložnost za delo za druge, nagrada pa bo enako razdeljena med vse. V tem scenariju se pojavijo vsi pogoji za ustvarjanje ozračja »iskanja krivcev«, povečanje demotivacije, prenehanje poštenosti kazni in nagrad. In na splošno, kdo želi biti "vezan z eno verigo" in en dan, da se potopi na dno s tistimi, ki so se zgodili blizu dolžnosti?