Družbena vloga posameznika

30. 4. 2019

V stiku z družbo ima vsak človek različne družbene skupine, kot so prijazno podjetje, družina, študijska skupina in strokovna ekipa. V vsakem od njih zavzame svoj specifični položaj, prejme določen status in je prisiljen izpolniti zahteve. Tako se mora isti posameznik v eni situaciji obnašati kot šef, v drugem - kot oče, v tretjem - kot prijatelj in prijatelj. socialne vloge Od posameznika se pričakuje, da ima določeno vedenje, neodvisno od njegovega posameznika osebne lastnosti vendar le zaradi določenega položaja. Ta vzorec vedenja se imenuje socialna vloga. Družabno Vloga je način vedenja, ki je skladen s sprejetimi normami v družbi. Praviloma ima vsaka oseba celo vrsto vlog, ki jih je prisiljen igrati, pogosto pa tudi njihova raznolikost intrapersonalni konflikt. To se zgodi, ko ena družbena vloga nasprotuje drugi. Na primer, najstnik kot član različnih družbenih družb ne more sočasno izpolniti pričakovanj tako staršev kot vrstnikov. Od njega zahtevajo drugačne zahteve kot za njegovega sina in fanta. socialno vlogo posameznika

Družbena vloga in njena razvrstitev

Psihologi, ki poskušajo sistematizirati družbene vloge, razlikujejo tako imenovane osnovne vloge, ki vključujejo: delavca, lastnika, potrošnika, državljana in družinskega člana. Različni ljudje se povsem drugače navadijo na svojo družbeno vlogo, nekateri se z njim čim bolj združijo, povsod in povsod brez težav sledijo vsem predpisom, drugi se toliko distancirajo, da ga popolnoma izločijo iz sfere svoje zavesti. Prav tako se zgodi, da se iz več družbenih vlog, ki so neločljivo povezane z enim subjektom, bolj identificira z enim, pomembnejšim in manj identificira sebe z drugimi. Dovolj razvita osebnost lahko zelo kompetentno uporablja igranje vlog, zlasti kot orodje za prilagajanje v določenih situacijah in za najučinkovitejše izvajanje njihovih načrtov.

Glavne sestavine in lastnosti obravnavanega koncepta socialne vloge posameznika

Družbeno vlogo osebnosti sestavljajo glavne komponente, katerih hierarhija ima tri ravni. Prvi vključuje atribute, ki nimajo posebnega vpliva na njegovo učinkovitost in dojemanje vloge drugih, npr. Civilno stanje zdravnika ali pisatelja. Atributi druge stopnje vplivajo na, na primer, dolge lase rock pevcev ali slabo zdravje pilota. Na tretji stopnji pa obstajajo tiste lastnosti, ki imajo brezpogojni vpliv na oblikovanje identitete posameznika.

Svoboda izbire ali brezpogojno spoštovanje statusa

Kljub temu, da status osebe v veliki meri določa njegovo vedenje, pa vsaka oseba ohrani določeno svobodo izbire in si lahko izbere točno tiste družbene vloge osebe, za katere lahko svoje sposobnosti čim bolj učinkovito uporabi. In vse na voljo. Vsak recept, ki narekuje izbrano družbeno vlogo, čeprav opredeljuje splošni vzorec obnašanja, vendar še vedno ohranja možnost izbire različnih poti izvrševanja.