Vloga države v tržnem gospodarstvu: zakaj potrebujemo posredovanje

10. 3. 2019

Glavne funkcije

Vlogo države v tržnem gospodarstvu je mogoče uresničiti s preučevanjem njenih funkcij na tem področju. Med njimi je več velikih. Od teh, verjetno najpomembnejših, kažejo vlogo države na trgu opredelitev pravno podlago (vključno z vprašanji izvrševanja in zasebne lastnine). Služi kot osnova za vse ostalo. Zlasti državne institucije (organi, statistika itd.) Aktivno sodelujejo pri zaščiti potrošnikov in ohranjanju konkurence, spodbujanju gospodarske rasti in njeni stabilizaciji, prerazporeditvi nacionalnega dohodka, reševanju različnih socialnih problemov. Sodelujejo pri zagotavljanju javnih storitev in blaga, urejajo vprašanja, povezana z zunanjimi koristmi in stroški. Tu imamo v mislih situacijo, ko je treba nevtralizirati stvari, ki niso primerne za cenovne učinke. tržni mehanizem. Zunanji učinki so lahko pozitivni ali negativni. Poleg tega je javni sektor v tržnem gospodarstvu neposredno vključen gospodarske dejavnosti v različnih industrijah. vloga države v tržnem gospodarstvu

Uredba o brezposelnosti

Tudi vloga države v tržnem gospodarstvu se kaže v zagotavljanju zaposlovanja državljanov. Razlog za to je stalno nenamerno brezposelnost določenega odstotka prebivalstva. Zato država na različne načine vpliva na trg dela. Organizira službe za zaposlovanje, zagotavlja usposabljanje in preusposabljanje prebivalstva, njegovo prekvalifikacijo. Poleg tega neposredno ustvarja delovna mesta v različnih panogah. Osupljiv primer tega je množična gradnja cest in druge infrastrukture po krizah v Združenih državah ali na Kitajskem. v javnem sektorju v tržnem gospodarstvu

Davki

Z vsakim državljanom je zelo otipljiva država v tržnem gospodarstvu, ko uresničuje prerazporeditev nacionalnega dohodka. Glavni element tega procesa je obdavčitev ljudi in pravnih oseb. Vloga države v tržnem gospodarstvu v tem primeru je umik dela sredstev, vključno z namenskimi prispevki za zavarovanje, in njihovo usmerjanje k različnim nalogam: socialni, vojaško-politični, kazenski pregon, vzdrževanje stanovanjskih in javnih služb itd. Večina strokovnjakov meni, da funkcija prerazporeditve dohodka omogoča, da se doseže določena pravica v družbi, vendar pod pogojem, da se vzpostavi mehanizem prerazporeditve, ki temelji na znanstvenih načelih, ki jih preizkuša čas. v tržnem gospodarstvu

Udeleženec na trgu

Poudariti je treba tudi udeležbo države v gospodarski dejavnosti. Zakaj ga sploh potrebujemo, zakaj se ne omejimo samo na vlogo sodnika, zakaj je potrebno postati potrošnik in proizvajalec storitev in blaga? Ponavadi se za to imenujejo štirje razlogi. Prvi je monopol, ki ga lahko ureja in vpliva le država, drugi pa so zgoraj navedeni zunanji vplivi, tretji pa nezmožnost trga, da bi prebivalstvu zagotovil prebivalstvo. javnih dobrin potrošnje. Četrtič - razlika v dohodkih, ki povzroča nastanek revščine, kar povzroča težave celotni družbi.

Preberi prejšnje

Indijsko kmetijstvo