Državni proračun: struktura in glavne funkcije

4. 6. 2019

Državni proračun

Državni proračun je glavni finančni dokument države, ki določa obliko razvoja gospodarstva kot celote, prioritete industrijskega razvoja, tehnološko specializacijo države v sistemih regionalnega in svetovnega gospodarstva ter mobilizacijske možnosti socialne politike. Takšni dokumenti so urejeni po določeni strategiji v skladu z ekonomsko doktrino prevladujoče stranke, parlamentarne koalicije. V zvezi s tem je očitno, da se lahko glede na izid volitev (v demokratičnih državah) nekatere finančne prednostne naloge v zvezi z davčno politiko spremenijo. Vendar pa so strateške, konceptualne določbe gospodarskega razvoja, določene v letu 2005. T finančnih kazalcev. V nasprotnem primeru bi morali govoriti o spreminjanju političnega poteka države, ne pa o gospodarski politiki, ki jo predlaga vlada ali predsednik.

Državni proračun, struktura in prednostne naloge

Funkcija državnega proračuna

Vsaka gospodarska kategorija ima svoj funkcionalni opis. V zvezi s tem državni proračun, ki ima lastno strukturo, ni izjema. Na splošno je dolžan odgovoriti na številna načelna vprašanja za gospodarstvo - na primer, kako bo BDP prerazporejen? Katere so finančne, industrijske in socialne prednostne naloge za tekoče bančno leto? Katere značilnosti vladne ureditve so opisane letos? Kako bodo vplivale na strukturo in politiko davčne uprave? Kateri viri, vključno s finančnimi, so načrtovani za spodbujanje razvoja prednostnih sektorjev gospodarstva? Kako se bo financiral socialni sektor? Seveda mora državni proračun odgovoriti na vsa ta vprašanja. O tem, kako in s kakšno vsebino bodo oblikovani odgovori, bodo odvisne specifične dimenzije politike: razvoj proizvodnje se spodbuja ali omejuje, stopnja inflacije se nadzoruje, položaj nacionalne valute je omejen ali oslabljen.

Državni proračun. Funkcije:

- razporeditev zbranih sredstev v skladu z izbranimi razvojnimi prioritetami. Popolnost proračuna in posledično učinkovitost dejavnosti ustreznih državnih organov je med drugim odvisna od tega, kako je strukturiran postopek zbiranja, nadzora in prerazporejanja davkov, kako dobro delujejo zakladnica, carinske in davčne službe;

Struktura državnega proračuna

- nadzor nad postopkom zbiranja in uporabe prejetih finančnih sredstev. Z drugimi besedami, vse je odvisno od tega, kako učinkovito delata davčna policija in tožilstvo (ali ju zanima učinkovito in objektivno delo);

- institucionalizacija družbenih interesov. Državni proračun sprejme parlament, prvotni osnutek pogodbe pa vlada. V skladu s tem, če je osnutek odobren, to pomeni prisotnost parlamentarne večine. Vlada dobi zaupanje v ekonomsko politiko. Če bo predlog proračuna zavrnjen, se pojavi razumno vprašanje o trajnosti dela vladne koalicije (položaj prevladujoče stranke). Ni dejstvo, da bo treba imenovati nove volitve, vendar se je treba pogajati z opozicijo;

- funkcija socialnih informacij. S tem, ko je državni proračun zgrajen, se sredstva prerazporedijo, mogoče je slediti stopnji in stopnji vpliva različnih skupin lobiranja, strokovnih skupnosti in celo družbenih slojev.