Poslovne prakse kot viri civilnega prava

4. 6. 2019

V sodobni državi se upošteva jasen pokazatelj neodvisnosti vseh oseb civilnega prava pravne običaje. Različna vprašanja se lahko tako ali drugače rešijo s strani strank na neodvisen način, na podlagi katerih je prišlo do vdora zakonodajalca. Po običajnem poslovnem prometu je na področju podjetniške dejavnosti priznano splošno sprejeto vedenje, ki ga zakonodaja države ne določa. Na podlagi teh argumentov lahko sklepamo, da je ta sistem zgolj subjektivne narave. poslovne prakse

Funkcije sistema

Običaji poslovnega prometa razkrivajo kulturo medsebojnega delovanja strank na področju njihovih civilnopravnih razmerij. Zahvaljujoč jim lahko prepoznate značilnosti podjetnikov, njihove kulturne tradicije in vrednote. Trenutno so nekatere norme običajnega prava zapisane na straneh zakona. Kot pravna institucija so se ti carinski organi razvili veliko prej. Kljub temu to je trend v ruskem civilnem pravu je nekoliko drugačen: podjetniku je lažje določiti določena pravila ravnanja v pogodbi, namesto da bi jih vodila običajna pravila.

Alternativa zakonu

Nikomur ni skrivnost, da je verodostojnost dejavnosti sodstva bistveno zmanjšana. Morda to povzroča pristranskost sodstva. Toda v nekaterih primerih gre za napake zaradi napačne razlage zakona. Tukaj lahko pride do reševanja poslovnih običajev, kar bo pomagalo ublažiti številne težave, ki niso povezane s problemi neodvisnosti pravosodja. po običajnem poslovnem prometu

Obseg dejavnosti

Običaj poslovnega prometa se uporablja za urejanje poslovnih odnosov. Pogoji njegove uporabe ne smejo biti v nasprotju z določbami pogodbe ali zakonodaje. To je precej zapletena pravna institucija. Carina poslovnega prometa je neposredno povezana s pravicami in obveznostmi civilnopravnih subjektov, zato jih je mogoče navesti pisno in ustno. Razviti običaji so pogosto pogoj za nadaljnje oblikovanje novih zakonov. Predmet oblikovanja pravne navade so ljudje. Država v tem primeru dovoljuje le njeno uporabo, vendar ne zagotavlja privilegijev za dokumentirane carine. Pozitivna točka je pooblastitev pravne institucije z ustrezno pravno veljavo. Navsezadnje je spoštovanje teh običajev pokazatelj kulture in pravne zavesti podjetništva. velja poslovni promet po meri

Vredno pozornosti

Škoda, da zakonodajni organi podcenjujejo pravo in običaje poslovnega prometa na sedanji stopnji razvoja države. pravnih virov. Pred več kot desetimi leti so se ti običaji uporabljali zelo redko in ne v celoti. Do danes je stanje skoraj nespremenjeno. Čudno, toda večino časa se običaji uporabljajo v družinski, medicinski in delovni sferi in ne na področju podjetništva. To nakazuje, da lahko izraz »poslovni običaj« izgine kot tak.

Zaključek

Očitno je, da je nemogoče napovedati in predvideti dinamiko družbenih odnosov. Zato je popolnoma neprimerno prodreti v značilnosti takega zapletenega socialni mehanizem kot "družba". Vsaka zakonodaja mora temeljiti na že obstoječi situaciji, le z ureditvijo odnosov z javnostmi in pravice.