Glavne vrste prihodkov

20. 5. 2019

Linearni tip dohodka

Vrste dohodkov, najpogostejši med poslovnimi subjekti, so naslednji: linearni in preostali. dohodkov Bistvo prve vrste dohodka je preprosto: dohodek podjetnika je odvisen od obsega opravljenega dela. Ob zaključku izvajanja dejavnosti in ustavi tok financ. Ta vrsta dohodka ima tako prednosti kot slabosti. Pozitivna točka je normaliziran delovni dan varnost zaposlitve in pravočasno izplačilo plač. Negativni dejavniki so: popolna odvisnost od delodajalca, nepopolna socialna varnost, prisotnost tveganj v lastni življenjski podpori. Pomemben del ljudi, ki uporabljajo te ali druge vrste dohodkov, je še vedno usmerjen v pridobivanje linearne oblike dobička. Obstaja kategorija državljanov, ki so znani kot „samozaposlene osebe“. To so ljudje, ki delajo samo zase strokovnih znanj. Med njimi so odvetniki, odvetniki, zasebni zdravniki in zasebni taksisti. Vendar pa ne glede na samoocenitev delovnega razporeda in odsotnost delodajalca te vrste dohodkov še vedno uporabljajo kot linearne.

Preostali dohodek

Za preostali dohodek (imenovan "pasivni") je značilno zagotavljanje trajnih dobičkov iz enkratne zaposlitve in odsotnost odvisnosti od dejanj izvajalca v tem trenutku. dohodke posameznikov Te vrste prihodkov so predstavljene v obliki obresti na transakcije z vrednostnimi papirji, najemnine od najetih nepremičnin, licenčnin ali uporabe avtorskih pravic. Zaradi prejemanja takšnega dohodka ima oseba finančno svobodo in materialno blaginjo. Te vrste dohodkov posameznikov ustrezajo dejavnostim vlagateljev. To so večinoma državljani, ki so blizu »finančne svobode« in so sposobni vlagati finančna sredstva v različna podjetja z namenom pridobivanja trajnih dobičkov v prihodnosti. Prav tako se nagibajo k prenosu svojih pooblastil na menedžerje, kar bistveno zmanjšuje njihov čas in trud.

Razvrstitev drugih dohodkov

Vrste dohodkov organizacije imajo nekoliko drugačno delitev: primarno in sekundarno. Prva vrsta je dohodek, ustvarjen v procesu ustvarjanja z naknadno distribucijo nacionalnega dohodka na terenu materialne proizvodnje.dohodkovne organizacije Delujejo v takih oblikah: plače in dodana vrednost v obliki dividend, zadržani dobiček odstotkov in najemnine. Sekundarni ali izpeljani prihodki so dohodki organizacij in podjetij neproizvodne sfere v obliki plač, pa tudi različni socialni prejemki (pokojnine, zavarovanja in štipendije). Z drugimi besedami, družinski proračun se dopolnjuje s takimi viri: plače z različnimi materialnimi in denarnimi spodbudami, dohodki iz proizvodnih dejavnikov in podjetništvo ter nezaslužene dejavnosti.