Posredno je to ...? Pomen "posrednega"

28. 5. 2019

V ruskem jeziku je veliko besed, katerih pomen za izvorne govorce je težko določiti. Najpogosteje se te besede nanašajo na omejeno področje uporabe, so izrazi kateregakoli znanstvenega področja ali strokovnega besedišča. Prav tako se pojavljajo težave z opredelitvijo pomena v primeru, da je beseda prišla iz drugega jezika in relativno pred kratkim. K tej skupini je mogoče pripisati in prislov "posredno".

Derivacijske značilnosti

»Posredno« je prislov, ki izhaja iz pridevnika »posredno«. Ta način oblikovanja prislovov je razširjen v ruskem jeziku (lepa - lepa, neumna - neumna itd.). Zato, da bi določili pomen prislovov, je dovolj ugotoviti pomen pridevnika, iz katerega izhaja. V tem primeru pomen besede "posredni".

Etimologija (izvor) besede

Preden se sklicujemo na razlagalni slovar, ki razlaga pomen besede, je treba najprej ugotoviti njeno etimologijo ali izvor. To bo prispevalo k boljšemu razumevanju in posledično boljšemu pomnjenju. Po avtoritativnem etimološkem slovarju Maxa Fasmerja beseda »posredni« izhaja iz cerkvenoslovanske oblike »posredno«, ki ima po eni koren besedo »kosa«. Lahko se domneva, da je »posredno« sinonim za prislov »poševno«, oziroma »posredno«. posredni pomen

Pomen

Zdaj se obrnemo na razlagalne slovarje. Po Ushakovljevem razlagalnem slovarju je »posredno« prislov, ki je v smislu besede »delno«, izraz »do neke mere«. Vnos v slovarju pomeni, da gre za knjigo, kar pomeni, da se najpogosteje uporablja v pisnem jeziku in ne v ustnem.

Po drugem avtoritativnem razlagalnem slovarju, Ozhegovovem slovarju, je "posredno" prislov, ki se lahko obravnava kot sinonim za opisni obrat "z vmesnimi koraki", to je "ne neposredno".

Slovar Efraim vsebuje podobno definicijo. Raziskovalec formulira pomen besede "posredno" kot "ne neposredno", to je na krožni način posredno. V tem slovarju se sklici na slogovno identiteto besede št.
posredno

Omeniti je treba, da je pridevnik "posreden" del mnogih pojmov lingvistike (posredni primer, posredni govor) in včasih pomen teh izrazov ni povezan z neposrednim pomenom zadevne besede. Posredni so torej vsi primeri, razen nominativnega, posredni govor pa je metoda prenosa govora nekoga drugega brez citiranja.