Feudalna fragmentacija: bistvo in ozadje

2. 3. 2019

Feudalna fragmentacija je določena stopnja srednjeveškega razvoja, ki so jo doživele vse evropske države (razen zelo majhnih). Za to stopnjo je značilna oslabitev centralne monarhične moči s hkratno krepitvijo kraljevih vazalov, ki so postali polni vladarji v svojih obrobnih deželah.

Predpogoji in značilnosti fevdalne fragmentacije

Feudalna fragmentacija kot fevdalna fragmentacija izraz se lahko uporablja izključno za srednji vek evropske celine s svojim naravnim gospodarstvom, konceptom zasebna lastnina in popolnoma edinstven sistem hierarhije in osebne zvestobe vassal suzerain. Po oblikovanju novih stabilnih držav na zemljevidu Evrope pet stoletij po njem padca rimskega imperija in vladajoči dinastiji v njih namesto problema barbarskih spopadov so se pojavili problem civilnih sporov. Številčna rast članov dinastij je privedla do naravnega povečanja kraljevskih potomcev in s tem kneza, ki so prevzeli prestol. Ta dejavnik je bil eden od predpogojev za razdrobljenost dednih zemljišč. Pogojni trenutek, ko se je fevdalna fragmentacija »rodila«, se je imenovala Verdainska pogodba, ko so vnuki Karla Velikega svoje cesarstvo razdelili na tri dele. Mimogrede, prav iz teh posesti Charles Bald in Louis nemško kasneje sta se oblikovali dve sodobni državi: Francija in Nemčija. Hkrati s takim drobljenjem Ruske dežele v obdobju fevdalne fragmentacije obstajala je še ena točka: vojaška moč osebne kraljeve vojske se je oslabila in se ni mogla več upreti vsem vazalom, od katerih je vsak v desetem stoletju pridobil svoje oborožene formacije. Čeprav je bil kralj pogojno krona hierarhičnega sistema, so bile v resnici države med baroni, knezi in vojvodi razdeljene v tisoče majhnih samoupravnih področij. Seveda je bila fevdalna fragmentacija naravni rezultat družbenih in gospodarskih odnosov v zahodnem svetu. Nato je ta razvoj dal Evropi edinstvene ideje in odkritja: kapitalizem, socializem, industrijska revolucija, geografska odkritja in še veliko več.

Ruske dežele v obdobju fevdalne fragmentacije

Vseevropski procesi 10.-16. Stoletja niso zaobšli vzhodnoslovanskih kneževin. Toda v Rusiji so te težnje pridobile poseben značaj, ki je bil vnaprej določen z lokalnimi tradicijami nasledstva na prestolu in socialne pripadnosti. fevdalna fragmentacija je gospodarskih razmer. Domača fevdalna razdrobljenost je bila tudi posledica krepitve regionalnih plemiških družin, ki so se tu imenovale bolarji. Ko so bogarji pridobili pomemben vpliv v svojih kneževinah in obsežnih zemljiških posestih, so podprli lokalne kneze, ki so raje iskali svojo podporo namesto zvestobe Kijevu. Nič manj pomemben je bil problem soočenja dedičev. In če je notri Zahodna Evropa prestol je prešel iz očeta v najstarejšega sina, mimo bratov mlajšega očeta (Saličev zakon o dedovanju), potem pa je v Rusiji obstajal tako imenovani zakon o zakonu, po katerem je oblast prešla na starejšega brata in po njegovi smrti na mlajšega. Odraščali so številni sinovi teh bratov in razmere so se vse bolj zapletle, kar je povzročilo še večje število prosilcev za kneževski prestol in nenehne prepire med njimi kot v Evropi. Prvi zaskrbljujoč zvon je bil vojaški razdor med sinovi kneza Svjatoslavja po njegovi smrti leta 972. Kot rezultat vojaških dejanj leta 980 je na oblast prišel Vladimir, bodoči krstnik Rusije. In končni razpad države se je zgodil po vladanju Mstislava Vladimiroviča, ki je umrl leta 1132, po katerem se je fevdalna razdrobljenost ruskih dežel nadaljevala do združitve pod oblastjo Moskve.