Agregatno povpraševanje in njegova vloga v družbi

21. 5. 2019

Z razvojem in oblikovanjem sodobnih tržnih razmer se povečuje vpliv makroekonomskih vzorcev. Ena od teh je agregatno povpraševanje, spremembe, ki imajo pomembne posledice v vsakdanjem življenju. Ta odnos lahko pozitivno vpliva na dobro počutje nekaterih ljudi v kakovosti njihovega dobička, hkrati pa prispeva k izgubi delovnih mest zaradi nestabilnih razmer ali pri spreminjanju smeri velikih denarnih tokov.

skupno povpraševanje

Agregatno povpraševanje in njegove determinante

Na obstoj gospodarske dejavnosti in njenega razvoja vplivajo določeni zakoni. Eden od njih je agregatno povpraševanje, ki ga določa skupno število blaga, ki ga je mogoče kupiti (ob upoštevanju ravni cen in drugih pogojev, ki vplivajo na kupno moč). Primeri njenih manifestacij so: spremembe želenega zneska izdatkov, ki so jih pripravljeni prevzeti kupci, višina naložb v zasebno poslovno sfero, vladna naročila, vrednost izvoženih izdelkov itd.

 1. Cenovni dejavniki, ki se kažejo v odzivu ljudi na spremembe stroškov blaga in storitev, ki neposredno vplivajo na njihovo obnašanje pri nakupih. Med njimi je mogoče opredeliti glavne vzorce. necenovni dejavniki skupnega povpraševanja
  Cenovni dejavniki skupnega povpraševanja

  Učinek obrestne mere

  Odziv na povečanje ravni cen v obliki zmanjšanja kupne moči. Ta trend vodi k zmanjšanju agregatnega povpraševanja zaradi znižanja ravni nakupov in povečanja števila izdanih posojil, kar bankam omogoča dvig obrestnih mer. Ti pogoji praviloma spodbujajo podjetnike k zmanjševanju obsega proizvodnje in stroškov, kar povzroča destabilizacijo trga surovin.

  Učinek zmanjšanja stanja denarnih sredstev

  Gre za izgubo prihodkov iz finančnih sredstev zaradi povečanja ravni cen, kar vodi tudi v zmanjšanje agregatnega povpraševanja.

  Učinek uvoznih nakupov

  Če je v državi cenejše uvoženo blago, se raven prodaje lokalnih proizvodov zmanjša. To negativno vpliva na skupno povpraševanje in. T socialne proizvodnje nastajajo posebne carinske reforme. V tem primeru se obseg izvoza zmanjša, število uvoženega blaga pa se poveča.

 2. povpraševanje in njegove determinante Necenovni dejavniki agregatnega povpraševanja se kažejo kot vpliv blaginje potrošnikov in obsega investicijskih izdatkov na splošno raven potrošnje izdelkov. Omogočajo natančne meritve, saj imajo številne značilnosti, ki jih lahko označimo s kvalitativnimi kazalci, zato se za njihovo vrednotenje uporabijo strokovne metode, ki temeljijo na posebnih matematičnih formulah, izračunanih na približno ocenjenih faktorjih. Glavne komponente so:
 • Čakanje potrošnikov in vrednost njihovega dolga
 • Stopnja investicijskih stroškov.
 • Državna podpora.
 • Menjalni tečaj.