Glavni elementi kulture

25. 6. 2019

V najširšem pomenu besede se kultura razume kot skupek duhovnih in materialnih vrednot, kot tudi dejavnost za njihov razvoj in izboljšanje.

Zveni preprosto, vendar je v bistvu kompleksen in večplasten pojav, ki je predmet študija za različne znanosti. Med njimi so filozofija, socialna antropologija, kulturne študije, etnografija, zgodovina itd. In znanstveniki raziskujejo ta koncept kot sistem, organizacijo, razvrščanje kulture v elemente, katerih celota ga sestavlja. To je pravilno, saj ima vsaka »komponenta« svoj pomen.

kulturnih elementov

Moral

Najpomembnejši element kulture, ki ga je treba najprej povedati. Moral je oblika javna zavest urejanje obnašanja ljudi na vseh področjih življenja, podpora in odobritev določenih temeljev.

Tudi ta izraz se običajno razume kot nekakšen duhovni mejnik, ki odraža željo ljudi, da se izboljšajo. V bistvu je glavni moralno funkcijo je izjava resničnih človeških lastnosti v vsakem od nas. Družba z njeno pomočjo ocenjuje dejanja ljudi in njihove namere, motive, motive.

Na splošno, če je izraženo v preprostem jeziku, potem je moralnost niz norm, ki opredeljujejo odnose ljudi in njihove odgovornosti med seboj, ki jih odobri javno mnenje.

Etika

Še en element kulture. Ta dva temeljna koncepta sta v resnici tesno povezana. Medsebojno se dopolnjujejo, ne da bi spremenili bistvo. In njihova skupna glavna naloga združuje - razvoj moralnih kvalitet človeštva.

Etika je v bistvu regulator človekovega vedenja v družbi, katerega osnova je dobra volja vsakega posameznika. Pogosto se imenuje tudi moralna znanost o moralu. Ki je hkrati teoretični del etike. To se nanaša na zloglasne norme, pravila in načela vedenja / komunikacije, katerih spoštovanje je prostovoljno.

In potem je moralnost, ki spada tudi v glavne elemente kulture. To je praktični del etike, dejanj in človeškega vedenja. In moralna kakovost, ki je značilna za nekatere ljudi in ne za druge. Na preprost način, je moralnost kombinacija prijaznosti, spodobnosti, pravičnosti, resničnosti in poštenosti.

Oseba, ki ji je vse navedeno, je oseba z visoko razvito socialno kulturo. Z njim je lahko graditi odnose, komunicirati in sodelovati na različnih področjih življenja.

glavni elementi kulture

Znanost

To ni niti glavni element kulture, temveč njegova najbolj dinamična komponenta. Še posebej v našem času. Dejansko je v XXI. Stoletju nemogoče razpravljati o kakršnih koli kulturnih in socialnih temah, ne da bi pri tem upoštevali razvoj znanstvene misli. To je prvi. Drugič, kultura je sedanjost in prihodnost civilizirane družbe. Toda brez razvoja znanosti o tem govoru ne more iti.

Ti koncepti so zelo tesno povezani. Za znanstveni napredek v družbi mora obstajati ne le stabilna gospodarska platforma, temveč tudi kultura, katere glavna naloga je razvoj mišljenja. Višje kot je njena raven, bolj racionalni in razumni so plodovi znanosti. In bolj produktivna sama postane.

Znanost se pogosto obravnava kot eden izmed podsistemov kulture, ki bogati duhovni svet človeka in prispeva k njegovemu razvoju. Ta dejavnost je usmerjena k spoznavanju. Znanost ne zajema le procesa pridobivanja novega znanja, temveč tudi njihove praktične uporabe. Kar je v osnovi nekonvencionalno! V mnogih drugih dejavnostih je rezultat že vnaprej znan. Ampak ne v znanosti. Ker daje povečanje znanja.

Lahko rečemo, da znanost izvira iz globin določene kulture, s pomočjo norm, ki obstajajo v njej. Navsezadnje se analizira na več ravneh, vključno s svetovnimi nazori. Največji svetovni znanstveniki potrjujejo, da bo brez dinamike moralne zrelosti ljudi težko dvigniti izobrazbeno raven narodov po vsem svetu.

elementov kulturne strukture

Čl

Območje, katerega vrednost je težko preceniti. Umetnost je strukturni element kulture, ki je, tako kot znanost, način spoznavanja in izražanja svojega notranjega sveta. Tradicionalno se ta izraz razume kot ustvarjalna dejavnost, ki je usmerjena v preoblikovanje družbe in sveta, ki ga obdaja, »po zakonih lepote«.

Samo umetnost je družbeni pojav. Je neposredno vključena v preobrazbo družbe, ker ima estetski vpliv na posameznika. In sam ustvarjalni proces se v sebi osredotoča na tista dejstva, dogodke in vtise, ki jih je avtor vzel iz resničnosti in nato predelal v novo realnost - umetniški svet.

Umetnost mnogi dojemajo kot element kulture, ampak kot ločeno obliko. Menijo, da je povezana s sposobnostjo človeka, da estetsko, praktično in duhovno obvladuje svet, razume objektivno realnost in jo reproducira na slikovno-simboličen način. Pravzaprav to pomeni celostno samoopredelitev posameznika njegovega bistva.

Družbeno funkcijo umetnosti potrjujejo tudi njene značilnosti, ki so vsem znane. Povezano je s čustvi in ​​izkušnjami, vključuje senzualno in subjektivno dojemanje realnosti. Umetnost je neločljivo povezana z ustvarjalnim značajem in podobami in služi tudi kot sredstvo komunikacije.

Religija

Menijo, da je to glavni, definirajoči element kulture, njeno temeljno načelo. Če vzamemo ta izraz kot služenje Lepoti, Dobri in Resnici (in ta definicija mu je dana tudi), potem lahko vidimo, da je od prvih let človeškega obstoja prešel pod znak čaščenja nečesa / nekoga. To pomeni, da je vedno obstajal kult.

Religija je kot element svetovnega pogleda, povezana s priznanjem obstoja nečesa nadnaravnega, začela nastajati skupaj z družbo in njeno kulturo.

V svojem razvoju je prešla zelo težko in dolgo pot. Na začetku, v zgodnjih fazah človekovega obstoja, je bila religija kultura. Vse, kar je bilo povezano z njim, je bilo tisto, v čemer je človeštvo živelo - magija, totemizem, animizem, fetišizem. Kasneje, ko se je družbeni razvoj začel zapletati in primitivni komunalni sistem propadel, so se oblike religije in zato kultura začele spreminjati.

Toda ne glede na leto, ko je stala na dvorišču, je vera kot element kulture vedno opravljala pomembne funkcije - smiselna in ideološka. Prispeva k duševni preobrazbi sveta in njegovi organizaciji v zavesti. To nadalje igra vlogo pri določanju odnosa posameznika do njegovega obstoja in okolja. Tako religija postane nekakšen vodnik in regulator vedenja.

kulturni elementi

Vrednosti

Pripadajo tudi elementom kulture. Norme, ki so se pojavile v sodobni družbi, veljajo za najvišji izraz njenega vrednotnega sistema. Preprosto povedano, dokazujejo, da živi ljudje menijo, da so dobri, primerni in zaželeni. Sistem vrednot kot element kulture ima pomembno vlogo, saj vpliva na vsebino norm (pravila in smernice za vedenje ljudi).

Zdravje, materialno blagostanje, prijateljstvo, profesionalna samouresničitev, duhovna rast, užitek in zabava, ustvarjalno samoizražanje, družbeni status, svoboda, družina in stabilnost so stvari, ki jih večina ljudi dojema kot nekaj pomembnega in dragega. To je majhen seznam. Obstaja veliko vrednot in vsi ljudje so različni. Ker nihče ni enak, torej tudi prioritetne vrednote. Ampak karkoli že so, vsi ljudje od njih dobijo samo eno stvar - dobro.

Kakorkoli, sklep je eden. Vrednote predstavljajo najpomembnejše pojme v življenju, zato so osnova kulture.

Ideologija

Ko govorimo o tem, kateri elementi kulture tvorijo podlago, si ne moremo pomagati opozoriti in ideologijo. Ki samo tvorijo razvpite vrednote.

Po ideologiji je običajno razumeti sistematizirano in razumno izražanje lastnih interesov - čeprav na splošno človeško, čeprav individualno. Ljudem omogoča navigacijo v družbenem okolju in reševanje regulativnih nalog. Ideologija je tisto, kar zagotavlja razumevanje vrednot in pogledov na svet.

Opravlja več funkcij. Ideologija prispeva k:

  • Utemeljitev in odobritev skupnih sistemov in norm vrednosti.
  • Vzpostavitev perspektiv in smernic za družbeni razvoj.
  • Integracija ljudi v velikih gibanjih in skupinah.
  • Zmanjševanje socialnih napetosti z racionalizacijo odnosov med razredi, skupinami in posamezniki.

V sodobni družbi obstajajo različne ideologije - nacionalne, ekonomske, verske. In vsi imajo različno stopnjo vpliva na življenje človeštva.

kulturnih elementov

Govor

Menijo, da so elementi strukture kulture, na prvem mestu, simboli, ki posredujejo odnos posameznika s svetom. Nanaša se na vrednotne modele, prepričanja, ideje, stališča.

Ta seznam vključuje tudi jezik. Oblikuje kulturo, njeno notranjo podlago. Jezik je njegovo zrcalo, ki odraža resnični svet, ki obdaja človeka, miselnost ljudi, njihovo moralo, običaje, tradicije, vrednotne sisteme in norme.

Prav tako je prava prašičja banka, shramba. Ker so vse veščine, znanje in materialne in duhovne vrednote, ki so se skozi stoletja kopičile po enem ali drugem ljudstvu, ohranjene v njenem jezikovnem sistemu. Mislim, seveda, folklora, literatura, ustni / pisni govor.

Poleg tega jezik deluje kot nosilec kulture. Navsezadnje se s svojo pomočjo prenaša iz ene generacije v drugo. Samo v procesu inkulturacije otroci, pri učenju jezika, absorbirajo generalizirano izkušnjo svojih prednikov. V prihodnosti oseba, ki odrašča, skozi komunikacijo dojema miselnost svojega ljudstva, običaje in tradicije, specifično kulturno podobo sveta.

In končno, jezik razlikuje človeka od vseh drugih bitij. Če tega ne bi bilo, potem ljudje ne bi imeli nikakršnih veščin in sposobnosti in bi sledili le nagonom, ki bi izstopal iz okolja živali. Tako je jezik hkrati element strukture kulture in pogoj za njegov obstoj.

elementov ruske kulture

Prav

Omeniti je treba tudi ta element družbene kulture. Enakost, pravica, svoboda ... vsi ti pojmi so neposredno povezani z zakonom.

Zakaj je ta komponenta tako pomembna? Ker je pravna kultura odnos ljudi do pravic drug drugega in spoštovanja do njih. Njegova vrednostna funkcija se pojavlja v glavah državljanov in v dejanjih, ki jih storijo. To se manifestira tudi takrat, ko oseba oceni rezultat njegovega delovanja, svojega cilja. Na koncu obstaja tudi regulativna funkcija. Tisto, zaradi česar vsi njegovi elementi uspešno in učinkovito delujejo v družbi. Z drugimi besedami, reda vlada.

Poznavanje prava pomaga oblikovati stabilen sistem ocenjevanja. Mimogrede, to je odvisno od pogleda na svet. Prav tako je nemogoče podcenjevati informacijsko in komunikacijsko funkcijo te komponente kulture. Zagotavljajo komunikacijo državljanov in seveda izmenjavo dragocenih informacij. In napovedna funkcija se kaže v zagotavljanju dobro vedenje civilne dejavnosti.

Pravna kultura se ne razvija zunaj skupnega. Ker je ena njegovih glavnih značilnosti razmerje med nacionalnim in univerzalnim.

Materialni vidik

Obravnavano je bilo zgoraj kulture kulturnih elementov, ki so pomembni. Vendar še ni bilo povedano o denarju. Mimogrede, to se pogosto obravnava kot kulturni fenomen! Čeprav je to pogosto pozabljeno. Toda denar, kot pojav, nosi vse glavne značilnosti kulture, v kateri obstajajo.

Materializem je absolutizacija predmeta in stvari, zapuščina meščanskega pogleda na svet. Če denar ne bi imel kulturnega statusa, bi se vse merilo, ne da bi svetu dal moralno barvo. Neupoštevanje kulturnega statusa financ vodi gospodarstvo k temu, da se nasprotuje kulturi.

Obstaja še eno zanimivo mnenje. Menijo, da ta kultura oblikuje odnos ljudi do denarja. Je možno. Toda oseba z enim ali drugim odnosom do denarja, ki se daje samemu sebi, oblikuje kulturo. Pripadniki marksizma vztrajajo pri tej različici.

element kulture

Elementi ruske kulture

O tem bi rad govoril na koncu. Ruska kultura je nastajala skozi stoletja. Naša dediščina se je razvijala med oblikovanjem nacionalne identitete in nenehnim duhovnim bogatenjem.

Oblikovanje ruske kulture je zanimivo iz več razlogov.

Najprej so morali naši predniki raziskati veliko geografsko območje. Na ozemlju ogromne Rusije so se različne narodnosti in etnične skupine povezovale in sodelovale.

Drugič, država je skozi odobritev pravoslavja postala ločena krščanska veja, ki se je osredotočila na spoštovanje določenih že uveljavljenih tradicij.

Tretjič, Rusija je bila dolgo časa izolirana v smislu razvoja od zahodnoevropskih procesov civilizacije in je vodila napet boj za premagovanje te izolacije.

Četrtič, zamisel o prednostni državnosti nad osebnimi interesi družbe je v državi dolgo obstajala.

Stoletja, oblikovanje naše kulture. Zdaj pa izgublja identiteto. Mnogi sociologi verjamejo, da sodobna kriza kulture zdaj vlada. Glavni vzrok tega je predvsem izguba večine ljudi nad nadzorom nad svojo zavestjo, razmišljanjem in celo življenjskim slogom. Konec koncev kulturni prostor okoli sodobnega človeka oblikuje tehnologija, mediji, internet. Veliko ljudi izgubi svojo vizijo sveta in preneha samostojno razmišljati.

Vendar takšne krize niso epizodne. Ti procesi spremljajo človeštvo skozi veke. Ker se kultura ne more razvijati po istem vzorcu. Nemogoče je doseči popolnost brez težav in koloidnih pojavov. Torej je v tem primeru korak nazaj samo tek.