Protihitlerjeva koalicija je pozna odločitev

2. 3. 2019

anti-Hitlerjeva koalicija Druga polovica tridesetih let prejšnjega stoletja je v zgodovino mednarodnih odnosov vstopila kot nenehno zaporedje neuspešnih poskusov umiritve Hitlerjeve Nemčije. Uvedba vojaških formacij v demilitarizirani coni Rena leta 1936, Anschluss of Austria leta 1938, zavrnitev Sudetske dežele iz Češkoslovaške in pozneje (marca 1939) okupacije države - vsa ta agresivna dejanja so vedno znova ostala nekaznovana. Vsakič, ko je Adolf Hitler našel namišljene izgovore za svoje invazije, je zagotovil mednarodni skupnosti, da je to zadnji tak korak, in Nemčija si želi mir. Voditelji mehkih teles zahodne Evrope, Chamberlain in Daladier, so to tudi odobrili v upanju, da se izognejo novi veliki vojni v Evropi.

Ustvarjanje anti-Hitlerjeve koalicije

Vendar pa ta agresija ne bi mogla večno trajati, zato so morali tudi najbolj optimistični politiki v Evropi prej ali slej uresničiti svoje prave cilje. mednarodne politike. Nastanek anti-Hitlerjeve koalicije se je začel jeseni leta 1939, ko je tretji rajh sprožil izgovor za vojno s Poljsko (tako imenovani incident Gleivitsky) in napadel njene meje. Anglija, Francija in številne druge države (govorijo o državah britanskega Commonwealtha), ki je imela kolektiv s Poljsko oblikovanje anti-Hitlerjeve koalicije sporazumov o medsebojni pomoči, preprosto ne morejo več zapreti oči. Nemška vojna je bila razglašena. "Čudna vojna." Tako je bilo pozneje imenovano v zgodovinopisju. Poleg deklaracij ni bilo izvedenih nobenih praktičnih ukrepov za pomoč Poljski. Velika Britanija, ki je bila pozneje podvržena močnim bombardiranjem, in Francija, ki je sredi leta 1940 uspela vzdržati Guderianove tankovske divizije za nekaj več kot mesec dni, je plačala ceno za to. Prvi dragoceni nasprotnik tretjega rajha med drugo svetovno vojno je bil Sovjetska zveza. Poleti 1941 je anti-Hitlerjeva koalicija začela novo fazo v svojih dejavnostih. In čeprav zahodni zavezniki več kot tri leta niso mogli odpreti druge fronte, je dobava hrane, orožja in drugih materialnih virov v okviru načrta Lend-Lease prispevala k pozitivnemu izidu vojne za zaveznike. Začetek zavezništva je bil določen julija, ko so potekala pogajanja med Britanijo in ZSSR o skupnih ukrepih proti Wehrmachtu. 14. avgusta so se s podpisom Atlantske listine pridružile Združene države Amerike. Že v začetku leta 1942 oblikovanje anti-Hitlerjeve koalicije v ZSSR so bile opravljene pomembne zaloge v okviru Lend-Lease. Pomembna faza je bila Konferenca v Teheranu 1943, kjer so razpravljali o prihodnjih skupnih vojaških akcijah na kopnem. Protihitlerjeva koalicija je dobila svoje logično nadaljevanje v odprtju druge fronte. Odprli so jo 6. junija 1944 s pristankom anglo-ameriških sil v Normandiji. V času popolnega poraza tretjega rajha je anti-Hitlerjeva koalicija zajela celotno globus: od Avstralije in Južnoafriške unije do Nikaragve, Savdske Arabije in Dominikanske republike. Samo 53 držav. Po padcu zaveznikov tretjega rajha in spremembi vlade v teh državah je bila antihitlerjeva koalicija dopolnjena z Italijo, Madžarsko, Bolgarijo, Romunijo in Finsko.