Konflikt vlog: vzroki, metode reševanja in sorte. Primeri vlog

18. 2. 2019

Komunikacija in odnosi za osebo so prav tako pomembni kot dihanje. Konec koncev, brez njih, se ne moremo naučiti niti najbolj osnovnega. Od samega začetka življenja komuniciramo s sorodniki, potem z otroki, odraslimi in potem sami odraščamo. Odnosi z vsako stranjo življenja so spremenjeni: najprej smo otroci, sestre, bratje, potem za nekoga, prijatelje, sošolce, kolege, podrejene ali voditelje. Glede na funkcije, ki jih izvajamo, igramo različne družbene vloge.

Mesto družbene vloge v našem življenju

Oseba, ki vstopa v družbo, nosi s seboj nekaj in jo vzame zase. Kot član in neposredni udeleženec nekaterih družbenih skupin ima nekaj statusa.

vzrokov konflikta vlog

Konflikt - kakšen pojav?

Treba je opozoriti, da za opravljanje družbene vloge oseba potrebuje določene spretnosti in čas, da se nauči, kako to narediti. Včasih se izkaže, da mora isti subjekt izpolnjevati nasprotujoče si dolžnosti. Glavni primer je žena direktor. Doma mora biti podrejena svojemu možu in na delovnem mestu mora podrejenim navesti. Zaradi tega se znotraj same osebnosti (notranjih konfliktov) pojavljajo protislovja in napetosti z drugimi. Prav zaradi statusa, položaja v družbi so določene zahteve določene osebe. Družbena vloga je vedenje ljudi glede na različne zahteve za njih. Ista oseba je lahko hkrati brat, oče, zet, delavec, prijatelj.

primeri konfliktov vlog

Pogosto slišimo besede "konflikt", "konflikt" človek, »intrapersonalni konflikt«, kakšni pojmi so ti, to so nekatera protislovja, ki že obstajajo ali lahko obstajajo med različnimi družbenimi subjekti in se pojavljajo na podlagi neusklajenosti interesov, motenj vedenja, vrednot, potreb in tako naprej.

Konflikt je običajen pojav v družbi. Podobnih ljudi ni, zato je včasih prišlo do spora mnenj in interesov glede vsake situacije.

Strokovnjaki identificirajo številne vrste konfliktov, od katerih je eden konflikt vlog. Soočenje ne sme biti samo med dvema osebama, podjetji ali državami. Zelo pogosto se človek spopada z nasprotji v sebi.

Konflikt vlog kot oblika soočenja

Za to vrsto trčenja je značilno dejstvo, da se pojavlja le pri opravljanju določenih nalog. Koncept pomeni neskladje med nekaterimi elementi ene ali več vlog. Da bi bili jasni, si lahko predstavljate stanje življenja. Psiholog, ki dela v šoli, otroci dojemajo kot učitelja. Zaradi tega je razdalja med njim in študenti. Po drugi strani pa bi moral biti z otroki skoraj enakopraven, da bi se lahko podaril in pomagal pri reševanju osebnih problemov.

Konflikt vlog se pogosto kaže v družini, šoli ali industriji. Primeri spopadov, trkov lahko vodijo vsako njegovo življenje. Nekateri bi se lahko spopadli z njimi, drugi ne, ampak resnično želijo. Da bi rešili kateri koli psihološki problem, je potrebno razumeti njegove vzroke.

Kakšne vrste konfliktov obstajajo?

Preden se osredotočite na vzroke konfliktov vlog, se morate odločiti za njegove vrste. Navsezadnje je narava njegovega nastanka odvisna od tega, katero protislovje prevladuje.

Vloga konflikt malo, so razdeljeni na trke

  • med vlogami;
  • v eni vlogi.

Prva vrsta pomeni neskladje, popolno protislovje med več vlogami. Na primer, ženska dela v skladu z nepravilnimi urniki in doma ima majhne otroke in nezadovoljnega moža. Na delovnem mestu mora pokazati dobre rezultate in opravljati svoje dolžnosti doma - to je pranje, kuhanje, druženje z otroki in možem. Na koncu, fizično ne more obvladati vse to vrsto zahtev, poleg tega, in njen mož izraža nezadovoljstvo. Izkaže se konflikt med vlogami.

vrste konfliktov vlog Navzkrižje vlog druge vrste je prav tako pogosto. Na primer, ko je ženska mati. Njen mož, tako kot njena mama, zahteva naslednje: naj zbudi otroke, jih opere, nahrani in obleče. Otroci pa od mater pričakujejo zabavne igre, razvojne naloge in čas, ki ga preživijo v naročju. Obstajata protislovja med obema pričakovanjima, saj ženska fizično nima časa, da ugodi dvema stranema. socialne interakcije.

Ti tipi konfliktov vlog se bistveno razlikujejo. Konflikti brez vlog se kažejo, ko pričakovanja o obnašanju ljudi, ki opravljajo različne vloge, ne izpolnjujejo pričakovanj. Ta pričakovanja, zahteve v večini primerov niso odvisne od teme. Oblikujejo jih javno mnenje, tradicije, stereotipi. Ustna nasprotja so odvisna od človekovega dojemanja njegovega vedenja glede na pričakovanja, ki jih ima njegovo okolje za njega. Obstaja proces razmejevanja predstavnikov ljudi in njihovih skupin o vlogi, ki jo opravlja en subjekt.

Vrste konfliktov vlog dopolnjuje še ena: osebna vloga. Predlaga neskladje med vlogo in potrebami, vrednotami posameznika. Tovrstna kolizija je tudi intrapersonalna. Takšni primeri konfliktov v življenju so običajni. Torej, pošten mlad računovodja, ki poskuša pravilno opraviti svoje delo, se bo nenehno boril v sebi, če njegovi šefi pričakujejo od njega finančne goljufije v njihovo korist.

Zakaj nastane konflikt vlog?

Spopadi ljudi med seboj, njihova pričakovanja in ideje so v večji meri odvisni od uveljavljenih norm in pravil družbe. Če oseba ne izpolnjuje ustaljenih stereotipov in pravil, kot tudi pravnih predpisov regulacijo vedenja, ima konflikt vlog. Morate razumeti, da se ne pojavi na praznem mestu. Najprej se zgodi dejanje osebe (v okviru njegove dejavnosti), nato analiza njegovega vedenja od zunaj na podlagi navedenih mehanizmov, nato pa se poda ocena.

vrste konfliktov vlog

Konflikti vlog so specifični

Obstaja več posebnih točk, ki se nanašajo samo na igro vlog:

  • tesna povezava takšnega spora s položajem osebe v družbi (njena interakcija in odnosi z drugimi);
  • odvisnost od narave psiholoških pričakovanj družbe (nedoslednost, heterogenost, ki jo povzroča dejavnost posameznika, njegov položaj v družbi in vsebina dejanj).

Psihološki obrambni mehanizmi pri pričakovanjih

Konflikt vloge prinaša osebi nelagodje, saj vsako poseganje v njegov notranji svet velja za poseg v varnost in priznanje posameznika. Zato se med takimi trki sprožijo obrambni mehanizmi psihe, ki pomagajo subjektu, da ohrani notranjo harmonijo. primeri konfliktov v življenju

  1. Ločevanje vlog Oseba namerno začasno ustavi opravljanje ene od vlog, s čimer si daje priložnost za počitek in "osvežitev". Hkrati pa se še naprej odziva na zahteve, ki se nanašajo na opravljanje te vloge.
  2. Racionalizacija. To se zgodi, ko subjekt želi, vendar se zaradi določenih okoliščin ne more obnašati v skladu s pričakovanji drugih. Psiha osebe, ki je zaščitena pred pomembno vlogo, išče svoje negativne strani, da bi preprečila konflikt vlog. Primeri takšne zaščite se pogosto pojavljajo pri šolarjih, ljudeh, ki ne morejo doseči svojega cilja.

Razlika med napetostjo in konfliktom v vlogi

Vsi smo skozi določen proces socializacije. Otroci od malih nog ponavljajo dejanja odraslih in s tem sprejemajo izkušnje in igranje vlog. Vsak ima drugačen proces socializacije, nekateri so že od otroštva dobili dobre izkušnje, drugi pa niso videli nič pozitivnega. Ko oseba zori, se začne obnašati v skladu s svojim položajem, vlogo. In tu se lahko pojavi napetost v vlogi - subjekt preprosto ni pripravljen na zahteve, ki jih ima javnost. Za odpravo takšnega stresa učenci gredo skozi prakso, mladostniki se učijo domačih nalog in tako naprej.

konflikt vlog

Napetost se povečuje in vodi do konfliktov, ko se nasprotne vloge prekrivajo. Dekle, na primer, opravlja izpite, je uspešen študent in skuša skrbeti za otroka, saj je pred kratkim prevzela vlogo matere.

Pripravljenost za izvajanje družbene vloge kot načina za preprečevanje konfliktov vlog

Že vemo, da so socialne vloge in konflikti vlog med seboj tesno povezani. Ampak kot v medicini obstaja koncept preprečevanja bolezni, zato je v psihologiji usmeritev za preprečevanje konfliktov vlog. Vse je zelo preprosto - morate biti pripravljeni na socialno vlogo, da bi se izognili napetostim in konfliktom, ki so z njo povezani.

Načini reševanja konfliktov vlog

Razdeljeni so v dve vrsti:

  • zunanji;
  • notranji.

    načine za reševanje konfliktov vlog

Prva vrsta je, da ima oseba sposobnost, da se zaščiti pred konflikti vlog. Lahko zapusti delo, preneha komunicirati s svojimi nekdanjimi prijatelji, spremeni svoje počivališče in tako naprej.

Druga vrsta na nezavedni ravni nas ohranja iz dodatnih stresov, povezanih z napetostjo in konfliktom pri igranju vlog. Tu so na prvem mestu klasični zaščitni mehanizmi: represija, izolacija, racionalizacija, identifikacija in nekateri drugi. Začne aktivno delovati, ko ni možnosti za drugačno rešitev situacije, oseba ne ve, kako to storiti, ali ne more. V tem primeru se ne spreminja situacija konflikta ali napetosti, ampak odnos osebe do nje, njegovo dojemanje okolja.