Strokovno znanje trgovcev: imenovanje, ravnanje, sklepanje

18. 2. 2019

представляют собой исследования состава, происхождения, качества, безопасности продукции. Merchandising strokovno znanje je študija o sestavi, poreklu, kakovosti, varnosti izdelkov. Kot del analize se preverja skladnost izdelkov z uveljavljenimi standardi in normami. strokovno znanje o trgovanju

Splošne značilnosti postopka. T

выполняется квалифицированным специалистом, обладающим соответствующими знаниями. Neodvisno strokovno znanje o trgovanju opravlja usposobljen strokovnjak z ustreznim znanjem. Rezultat postopka je odvisen od njegove izkušnje. Potreba po izvedbi analize je lahko posledica različnih okoliščin. Pogosto očitnost napak v katerem koli proizvodu ne omogoča objektivnega določanja vzroka in mehanizma njihovega videza.

Posebnosti

Merchandising strokovno znanje se izvaja z uporabo organoleptičnih, statističnih, računalniških in drugih metod. Na več načinov strokovnjak vodi njegovo dojemanje z uporabo merilnih orodij. Pogosto strokovnjak za strokovno znanje o blagu uporablja kompleksne naprave v analizi. Medtem je glavni garant rezultata rezultat njegovega posebnega znanja in sposobnosti sistematiziranja informacij, da bi lahko sprejel prave sklepe.

Razvrstitev

: V praksi se izvaja naslednje strokovno znanje o blagu : t

 1. Pogodba.
 2. Carina.
 3. Stroški.
 4. Potrošnik.

V civilnem ali arbitražnem postopku je prav tako pogosto treba preučiti lastnosti proizvoda. . V tem primeru se izvede forenzično strokovno znanje o blagu . strokovno znanje strokovnjakov

Cilji postopka. T

выполняются для: Strokovno znanje trgovcev se izvaja za:

 1. Določanje lastnosti izdelkov, njihovih potrošniških lastnosti.
 2. Ugotovite mehanizem nastanka napak.
 3. Določite pomanjkljivosti izdelkov, njihovo stopnjo pomembnosti.

Civilne zadeve

может потребоваться в спорах о разделе имущества, выделе доли, исключении объектов из списка арестованных. Pri sporih glede delitve premoženja, razdelitve delnic, izključitve predmetov s seznama pridržanih oseb se lahko zahteva strokovno znanje trgovcev . V primerih odškodnine za premoženjsko škodo, ki je nastala zaradi poškodbe predmetov, je pogosto potrebna tudi pomoč specialista. Študija lahko določi vrednost predmetov, ki jih je prizadel požar. Na podlagi tega je določena škoda zaradi izgube kakovosti. может потребоваться в делах о защите потребительских прав. Sklepna ugotovitev, da je strokovno znanje o trgovanju z ljudmi potrebno v primerih varstva pravic potrošnikov. Študija ne omogoča le ugotoviti prisotnost napak, ampak tudi ugotoviti mehanizem njihovega videza in narave. Na primer, obstajajo pomanjkljivosti v tovarni ali so se pojavile v procesu delovanja. Poleg tega pregled omogoča preverjanje skladnosti dejanske kakovosti proizvoda z državnimi standardi in drugimi standardi, določenimi za izdelke te vrste. strokovno znanje o trgovanju

Drugi primeri

Merchandising strokovno znanje se opravlja tudi v okviru kazenskih zadevah, ki vključujejo tatvine, poneverbe itd. входит в полномочия органов исполнительного производства. Namen strokovnega znanja o trgovanju je vključen v pristojnosti izvršilnega postopka. Potreba po postopku se pojavi pri ocenjevanju predmetov, ki so bili aretirani. Poleg tega se pregled opravi v primeru nesoglasij med kupci in dobavitelji. V takih situacijah je potrebno vzpostaviti kakovost proizvodov v okviru uveljavljenih norm.

Nianse

Pristopi k izvedbi študije so izbrani glede na namen in vprašanja, ki jih postavlja strokovnjak. Ob koncu postopka se sprejme sklep. To sodišče upošteva sodišče, ki obravnava spor. Bistvo pregleda v študiji potrošniške lastnosti določiti njegovo dejansko stanje. Pri izvajanju postopka v določenem primeru je ta naloga določena v skladu z namenom in okoliščinami, določenimi v gradivu. Na primer, strokovno znanje je potrebno, če obstajajo razlogi za domnevo, da kazalniki, navedeni v potrdilu, ne ustrezajo dejanskemu stanju blaga. Morda je drugačna situacija. , не соответствуют данным маркировки или эталонам. Na primer, dejanske lastnosti, ki jih imajo vzorci strokovnega znanja o trgovanju , ne ustrezajo podatkom ali standardom označevanja. forenzično znanje

Predmeti

Strokovno znanje trgovcev je lahko predmet:

 1. Gospodinjski aparati. Vključuje hladilnike, klimatske naprave, sesalnike, pralne stroje, mikrovalovne pečice in drugo opremo za dom.
 2. Komunikacijska sredstva.
 3. Čevlji
 4. Pripomočki.
 5. Različne vrste pohištva (mize, zofe, stoli itd.).
 6. Dokumenti o izdelkih.
 7. Oblačila Lahko se pregledajo usnje, krzno, pletenine, usnjeni izdelki itd.
 8. Pisarniška oprema (faksi, tiskalniki itd.).
 9. Delovni vzorci.

Ključna strokovna vprašanja

Namen pregleda je dati zainteresirani osebi potrebne informacije o izdelku. Glede na cilj se postavljajo vprašanja strokovnjakom. Med najpogostejšimi so:

 1. Kakšna je vrednost blaga, ki je veljalo v času škode ali na dan raziskave?
 2. Katere lastnosti se ujemajo z izdelkom / ne ujemajo?
 3. Katere napake so prisotne v izdelku?
 4. Ali je delovanje objekta z ugotovljenimi pomanjkljivostmi sprejemljivo?
 5. Kakšen je rod, blagovna znamka, vrsta izdelka?

vzorci trgovskega strokovnega znanja

Registracija rezultatov

Po zaključku pregleda strokovnjak sestavi sklep. Vsebuje tri dele: t

 1. Uvodno. V tem delu je podan kratek opis primera in navedena so bila vprašanja, ki so bila zastavljena strokovnjaku.
 2. Raziskave. Ta razdelek opisuje postopek. Zlasti uporabljena metoda, naprave, naprave, merilna orodja. V tem razdelku je tudi utemeljitev za ugotovitve.
 3. Končni. Ta del jasno kaže na sklepe strokovnjaka.

Povedati je treba, da mora biti strokovno mnenje jasno in nedvoumno izraženo. Ugotovitve strokovnjaka bi morale izključiti dvojno razlago ali dvoumnost.

Neobvezno

Pogoji preverjanja praviloma določajo industrijski normativni akti, ki urejajo vodenje teh postopkov. Vendar se v nekaterih primerih lahko zmanjša ali, nasprotno, poveča. Prvi je potreben, na primer, pri preiskovanju kazenskih zadev, ko je treba nujno določiti naravo in mehanizem pomanjkljivosti, da bi pridobili dokaze o vpletenosti osebe v kaznivo dejanje. Pogosto vam to omogoča, da hitro dosežete osumljenca. Podaljšanje obdobja pregleda je potrebno v primerih, ko se preiskuje kompleksen predmet ali napaka na izdelku. V takih situacijah je potrebno pritegniti ožjega strokovnjaka. Sodelovanje strokovnjakov z različnih področij nam omogoča bolj objektivno in strokovno izvedbo postopka, natančnejše odgovore na vprašanja. Stroški študije bodo odvisni od posebnosti primera, nujnosti, števila strokovnjakov, ki so v njej vključeni, kompleksnosti zastavljenih vprašanj. zaključek trgovskega trgovanja

Sklepi

Izpit je torej pomemben proces v praktičnem smislu. Študija potrošniških lastnosti izdelka je težko in pogosto zamudno delo. Pregled se lahko opravi z različnimi izdelki. Izdelki so lahko domače ali tuje, nove ali že uporabljene. Vsak zainteresiran subjekt lahko sproži neodvisno strokovno znanje. Da bi to naredil, se mora obrniti na organizacijo, ki ima dovoljenje za opravljanje takšnega dela, z izjavo. Pred tem je treba oblikovati vprašanja, ki bodo postavljena strokovnjaku. Do te faze je treba pristopiti zelo odgovorno. Strokovnjak mora razumeti, kaj se od njega zahteva.

Po drugi strani pa mora specialist za oblikovanje rezultatov raziskav izhajati iz dejstva, da jih bodo preučevali ljudje, ki nimajo posebnega znanja. Zato morajo biti tudi sklepi razumljivi. Hkrati pa morajo biti, kot je navedeno zgoraj, jasni in nedvoumni. Kot del trgovskega strokovnega znanja preučuje stopnjo poslabšanja kakovosti izdelkov. Nezadovoljivo stanje proizvodnje lahko povzročijo različni dejavniki. Razlogi za poslabšanje kakovosti, na primer, so kršitve pravil skladiščenja, tehnološkega procesa, prevoza. Nekatere napake nastanejo zaradi namerne poškodbe. Vse te točke pojasnjujejo strokovnjaki. neodvisno strokovno znanje o trgovanju

Zaključek

Predmet raziskave je torej vzpostavitev dejanskih informacij, ki zavračajo ali potrjujejo skladnost lastnosti proizvodov s standardnimi vrednostmi. V analizi strokovnjak uporablja obstoječe standarde kakovosti. Če primerjamo parametre predmetov, ki se proučujejo, s standardnimi vrednostmi, potem naredimo ustrezne zaključke. Strokovnjak z uporabo merilnih naprav, različnih naprav ugotovi pomanjkljivost vzorca, ugotovi okoliščine, v katerih so nastale napake in pomanjkljivosti.

V praksi so še posebej zamudne študije tehnično zahtevnih izdelkov. Njihovo izvajanje pogosto zahteva poglobljeno poznavanje proizvodne tehnologije, značilnosti delovanja, skladiščenja, prevoza. Če tak pregled zahteva sodelovanje ozkih strokovnjakov, mora oseba, odgovorna za izvedbo študije, o tem obvestiti zainteresirane osebe. V okviru kazenskih, civilnih in drugih postopkov se takšne nianse praviloma pojasnijo na začetni stopnji pred dejanskim izvajanjem postopka. Vredno je reči, da če je tožnik sprožil preiskavo in kasneje odločitev sprejel v njegovo korist, lahko sodišče toženi stranki naloži preiskavo.