Sredstva izražanja - jezikovna dekoracija

10. 3. 2019

Sredstva izražanja kot način posredovanja informacij

izraznost

Naše življenje je sestavljeno iz komunikacije in informiranja, torej besed. Besede tvorijo stavke. In tisti, v zameno - besedilo. Toda kako redko razmišljamo o tem, kaj točno naredi naš jezik lep in razumljiv! Način izražanja je tisto, kar pomaga, da naš govor postane melodičen in zanimiv. Zanimivo je, da so takšne metode dejansko odmik od jezikovne norme. Vendar je znanstveno dokazano, da se vse informacije, ki nimajo takih "okraskov" (imenujejo se tudi retorične figure), zaznavajo slabše. Te številke se uporabljajo tudi za opozarjanje bralca ali poslušalca na nekaj pomembnega. Žal je brez uporabe vsaj nekaterih načinov izražanja takšnega učinka težje doseči. Beseda navaden jezik se imenuje "okamenjena", njen namen pa je opredeljen kot "prepoznavanje stvari", retorične figure služijo tudi oživljanju jezika in so bolj usmerjene v "občutek stvari".

Retorične figure v našem življenju

Zanimivo je, da so v običajnem življenju sredstva izražanja že dolgo zapolnila naš govor, vendar ne opazimo njihove prisotnosti. Fraze, kot so »zakonske vezi«, »čas poteka«, so dejansko najmočnejše retorične figure, ki poudarjajo pomen izrazov. Žal pa takšnega pojava ni mogoče imenovati pozitivnega, ker v tem primeru metode ekspresivnosti izgubijo svoj namen, ne padajo v uho in s tem malo pripomorejo k pritegnitvi pozornosti. Najpogosteje preneha igrati vlogo svetle točke v govoru in besedilu idiomov. Zato je za razvoj jezika izjemno pomembno ustvarjanje novih oblik izraznih sredstev.

primerjave v literaturi

Razvrstitev

Skoraj vsak jezikovni ali literarni fenomen ima svojo klasifikacijo. Izrazi niso izjema. Obstaja več vrst retoričnih številk. Vsi so namenjeni okrasitvi besedila, vsak pa je povezan s specifično lastnostjo: slogovno, skladenjsko, morfološko. Na kratko opišite najbolj priljubljene vrste. Stilsko sredstvo izražanja je tisto, ki vam omogoča, da izberete najprimernejšo besedo iz sinonimne serije. Sinonimi igrajo pomembno vlogo pri obogatitvi jezika. Poti so srce umetniško besedilo omogoča sledenje nepričakovanih povezav. Preprosto povedano, poti so besede in besedne zveze, ki se uporabljajo figurativno. Primerjave v literaturi so tudi poti. Njihovega pomena za dekoracijo govora ni mogoče preceniti. Pomagajo pogledati pojav ali stvar v povsem nepričakovani svetlobi, da bi bolje razumeli, kaj avtor želi reči ("In morate ga ustrezno in natančno ovrednotiti, kot da bi se zaslepili s prvo ljubeznijo"). Pomembno vlogo ima tudi pretiravanje v literaturi (imenovano tudi hiperbola). Uporablja se za poudarjanje tega, kar je bilo rečeno, da bi bralcu posredovalo nekaj, kar je pomembno ("čim več kot pesek na morski obali").

v literaturi

Namen: obogatitev jezika

Kot lahko vidite, uporabljamo izrazna sredstva povsod, včasih celo brez opažanja. Namen pisateljev in pesnikov je ustvariti nove oblike retoričnih figur, ki lahko na nov način posredujejo informacije poslušalcu ali bralcu.