Električni tok: glavne značilnosti in pogoji njegovega obstoja

2. 3. 2019

Električni tok je nekaj, brez česar je človeško življenje nepredstavljivo.

Danes si je težko predstavljati življenje brez takšnega pojava, kot je električna energija, vendar se je človeštvo naučilo, da ga ne bo uporabljalo predolgo. Proučevanje bistva in značilnosti te posebne vrste snovi je trajalo več stoletij, vendar je trenutno nemogoče z gotovostjo reči, da o njem vemo vse.

Električni tok

Koncept in bistvo električnega toka

Električni tok, kot je dobro znan v šolskem tečaju fizike, ni nič drugega kot urejeno gibanje vseh nabitih delcev. Tako negativno nabiti elektroni kot ioni lahko delujejo kot slednji. Menijo, da se ta vrsta snovi lahko pojavlja samo v tako imenovanih prevodnikih, vendar je to daleč od primera. Stvar je v tem, da se pri dotiku telesa vedno pojavi določena količina nasprotno nabitih delcev, ki se lahko začnejo premikati. V dielektricah je prosto gibanje istih elektronov zelo težko in zahteva ogromna zunanja prizadevanja, zato pravijo, da ne izvajajo električnega toka.

Stanje električnega toka

Pogoji za obstoj toka v tokokrogu

Znanstveniki so že zdavnaj opazili, da se ta fizikalni pojav ne more pojaviti in se dolgo zadržati. Pogoji za obstoj električnega toka vključujejo več ključnih točk. Prvič, ta pojav ni mogoč brez prisotnosti prostih elektronov in ionov, ki igrajo vlogo oddajnikov naboja. Drugič, da bi se ti osnovni delci začeli premikati na urejen način, je potrebno ustvariti polje, katerega glavna značilnost je potencialna razlika med vsemi točkami električarja. Končno, tretjič, električni tok ne more dolgo obstajati le pod vplivom Coulombove sile, ker se bodo postopno potenciali izenačili. Zato so potrebne določene komponente, ki so pretvorniki različnih vrst mehanske in toplotne energije. Imenujejo se trenutni viri.

Viri električnega toka

Vprašanje o trenutnih virih

Viri električnega toka so posebne naprave, ki ustvarjajo električno polje. Med najpomembnejšimi so galvanske celice, sončne celice, generatorji, baterije. Trenutni viri značilna moč, zmogljivost in trajanje dela.

Tok, napetost, upor

Kot vsak drug fizikalni pojav ima električni tok številne značilnosti. Najpomembnejši med njimi so moč, napetost in odpornost. Prva je kvantitativna značilnost naboja, ki prehaja skozi prečni prerez posameznega vodnika na časovno enoto. Napetost (imenovana tudi elektromotorna sila) ni nič drugega kot velikost potencialne razlike, zaradi katere prehodna dajatev opravi določeno delo. Končno, upornost je notranja značilnost prevodnika, ki kaže, koliko energije mora porabiti porabnik pri prehodu skozi.