Obdržite red in naročilo vas bo obdržalo. Prav ta latinski izrek lahko označi globalno idejo tega članka. Govorili bomo o redu: red v glavi, okoli, v družbi. Popolnoma jasno je, da če ima oseba nered v svoji glavi in ​​nima razumevanja potrebe po spoštovanju naravnih pravil primernosti, ni moralnih vrednot, ne notranjih smernic, potem se od tega lahko pričakuje karkoli. On bo naredil, kar bo videl v svoji glavi. Pogosto je to praviloma pomanjkanje reda v njegovem življenju, ki ne more vplivati ​​na družbo kot celoto, saj ta posameznik to odsotnost pripelje do množic. Z drugimi besedami, preprosto krši javni red. javni nered

Kaj je to?

Javni red je uveljavljen odnos v naši družbi, ki je bil prvotno zasnovan ne le za harmonično sožitje različnih ljudi drug ob drugem, ampak tudi za univerzalni razvoj. V središču javnega reda so pravne, torej pravne in nezakonske norme. Med slednjimi so moralne norme, obstoječe tradicije in običaji ter norme javnih organizacij in pravila ravnanja.

Vznemirjajoči javni red

V skladu z zgornjo definicijo je lahko razumeti in zavedati, kaj pomeni neskladnost in neupoštevanje takšnih odnosov in reda .

kršitev člena o javnem redu

– это нарушение юридических или неюридических норм (перечислены в пункте выше), то есть какие-то социальные и правовые нормы общественных отношений игнорируются и не соблюдаются представителем данного общества. Kršitev javnega reda je kršitev pravnih ali nezakonskih norm (navedenih v zgornjem odstavku), kar pomeni, da nekatere družbene in pravne norme družbenih odnosov ignorirajo in jih ne spoštuje predstavnik družbe. Za takšna dejanja, v teoriji in teoriji, lahko takšno osebo privede pred sodišče. . Toda v praksi se na žalost izkaže, da je za to posameznika mogoče pripisati odgovornost samo za kršitev norm, ki so določene v regulativnih pravnih aktih, in za odgovornost za kršitev javnega reda . Lahko je drugačna: disciplinska, upravna, civilna in kazenska.

Nekaj ​​besed o individualni zavesti in odgovornosti, ali utopičnem umiku

Rad bi omenil tudi izjavo enega ameriškega pisatelja. Sliši se takole: ni potrebe, da bi svet obrnili v red, ker je bil sprva že v redu. Za nas ostaja, da se uskladimo in uskladimo s prvotnim svetovnim redom. Pravzaprav zelo globoko in pravilno. Če bi vsak član družbe razumel in prevzel odgovornost za svoja dejanja, nedejavnost in spoznal posledice svojih odločitev, potem ne bi bilo potrebno ustvarjati nobenih kazni, ampak žal je sodobna družba daleč od ideala. Vsakdo si želi spremeniti ta svet, ne da bi začel od sebe, zato je danes moteči javni red precej pogost.

Kazen za kršitev

Kazenski zakonik in zakonik. T upravnih prekrškov . določene možne kazni za motenje javnega reda . Te kazni so neposredno odvisne od resnosti in sestave kršitve zakona. Določene so s sankcijami iz člena (-ov): to so lahko denarne kazni v višini do dveh in pol tisoč rubljev, upravna zaporna kazen za petnajst dni (kršitev javnega reda, dvajseti člen, prvi odstavek, CAO "huliganstvo"), prisilno delo poleg globe in tudi zapora do 5-7 let). Spet je vse odvisno od kaznivih dejanj.

odgovornost za motenje javnega reda

Na koncu vas želim spomniti, da smo mi, ljudje, tisti, ki gradijo (ali uničujejo) silo naše družbe, zato je vse odvisno samo od nas, spoštovanja javnega reda.