Boyar Duma: zapuščina starih ruskih tradicij

11. 3. 2020

Bojarska duma je posvetovalno telo pod princem, kasneje pa s cara Moskovske države, ki je obstajalo od konca. XIV. Stoletje do časa Petra Velikega in kasneje v Senatu. Opozoriti je treba, da pooblastila tega organa niso bila nikoli zakonito izvršena. V bistvu je bila bojarska duma dedič knežje dume, ki je vključevala vojsko bojarska duma aristokracije iz knežjega vrha. Stoletja so minila in predstavniki vojaške aristokracije so se spremenili v velike imetnike posestnikov - bojarje. Njihova zbirka ni bila urejena, ampak jo je sklical kralj. Do 16. stoletja je imela Boyarjeva duma jasno število udeležencev in šele pod vladavino Vasilija Ioanoviča so se začeli šteti njeni člani.

Spremembe moči

Dolgo obdobje kneza in kasneje kraljevska oseba ni mogla brez podpore bogarjev. V 14. in 15. stoletju so bili upoštevani interesi aristokracije in monarha. V tistem času igra Boyarjeva duma vlogo zakonodajalca. Praviloma so se zakoni izdajali s skupnimi kraljevimi odloki in bojarskimi stavki. Označeno nekaj bogarjev kralj primeri, v katerih je kralj deloval brez povpraševanja bojarjev, vendar so ponavadi posledica nujnosti ukrepanja ali majhnega pomena primera. Bojarji so lahko izdajali svoje kazni samo v času kraljevega nemira, ko kralj preprosto ni obstajal. Toda v prvi polovici XVI. Stoletja se je začel boj med temi telesi. Kratkoročna krepitev bogoslovne vrednosti na začetku stoletja je privedla do poskusa, da Ivan Grozni popolnoma uniči njihovo vlogo v vladi. Ivan Vasiljevič je skušal doseči ta cilj z dviganjem Zemsky Sobor in služenje ljudem, kot tudi delitev države na opričnino in zemstvo. Indikativni vir tega boja je carska korespondenca z enim od bolnikov, Andrejem Kurbskim, ki je od kraljevega monarha pobegnil v Litvo. Serija pisem odraža odziv plemstva na absolutizacijo moči Ivana Groznega in njegov odgovor na te očitke.

Smoot in pristop Romanov

V obdobju Troubles na začetku 17. stoletja se je v rusko-družbeno-politični terminologiji pojavil pojem »bojarskega kralja«. Tako so imenovali Vasilija Shuiskyja, ki je v nemirnem času boja za oblast zamenjal Lažnega Dmitrija I s precejšnjo podporo bogarjev. In ker je novi kralj dolgoval svojo oblast zemljiški aristokraciji, je v svojih interesih deloval precej. Dokončanje Troubles in vzpostavitev dinastije Romanov vrača nekdanjo ravnotežje med telesi. Bojarska duma spet postane nedeljeno kraljevo svetovalno telo, ne da bi posegla v njegovo moč.

Uničenje boyarskega vpliva to je bojarska duma

Z vstopom na ruski prestol Peter I vrednost bojarske dume v življenju države se postopoma zmanjšuje. Postopoma je njena vloga le poslušno izvrševanje kraljeve volje. Razlog za to oslabitev ni bil le dobiček absolutna monarhija vseevropski, mimogrede, pojavi, pa tudi vzpon novega plemiškega razreda - plemstva, ki je zamenjal reakcionarne boarje. Končno uničenje bojarske dume se je zgodilo leta 1711, na njenem mestu pa je bil ustanovljen senat, ki pa ni imel resnega neodvisnega organa.