Čl. 24 zakona "o policiji": značilnosti uporabe orožja

20. 3. 2019

Policija je organ s posebnimi pooblastili. Zaposleni te strukture zagotavljajo red, spremljajo skladnost z zahtevami, določenimi s predpisi, preprečujejo in preprečujejo kazniva dejanja, pridržijo kršitelje. Dolžnosti so pogosto tvegane. V zvezi s tem imajo zaposleni pravico nositi in uporabljati orožje. Regulativna ureditev njegove uporabe se izvaja po čl. ". 22, 23, 24 Zakona o policiji . Oglejmo še nekaj točk v zvezi z uporabo posebne opreme s strani zaposlenih. Člen 24 Zakona o policiji

Ustreznost vprašanja

Posebno praktičen pomen za uslužbence organov pregona imajo določbe člena. ". 23, 24 Zakona o policiji . V skladu s predpisi regulativnega akta se uporaba orožja izvaja v strogo predpisanih primerih. Izvrševanje pooblastil s strani zaposlenih ne sme povzročiti škode državljanom ali lastnini, razen v primerih, ko se pojavi huda potreba. Zaposleni so lahko odgovorni za neupoštevanje navodil, tudi za kazniva dejanja. Čl. " устанавливают основания применения оружия, а также определяют допустимые действия сотрудников. 23, 24 zakona "o policiji " določiti razloge za uporabo orožja, kot tudi določiti dopustne ukrepe zaposlenih.

Pravice zaposlenih

V skladu s čl. сотрудник может обнажить и привести в готовность оружие. 24 Zakona "o policiji Ruske federacije", lahko zaposleni izpostavi in ​​opozori orožje. Da bi to dosegli, morajo v okolju, v katerem je zaposleni, obstajati dejavniki, ki lahko ustvarijo osnovo za uporabo posebne opreme. Uslužbenec lahko ustreli, če se mu približuje oseba, ki jo odlaga, ali se dotakne orožja. 23 24 Zakona o policiji

Tveganja

Pri opravljanju svojih dolžnosti lahko uslužbenci organov pregona uporabijo dokaj resno sredstvo vplivanja na kršitelje. To je orožje. Hkrati pa so zaposleni dolžni preprečiti morebitne poškodbe ali smrt oseb. Čl. " разрешает применять оружие. 24 zakona "o policiji " omogoča uporabo orožja. V praksi morajo biti takšni primeri čim manjši. Medtem pa čl. " фиксирует определенные гарантии для служащих, исполняющих свой долг. Zakon o policiji določa določena jamstva za zaposlene, ki opravljajo svoje dolžnosti. Običajno se sprejmejo ukrepi za nevtralizacijo osebe, ki ustvari grožnjo. Seveda zaposleni ne more preprosto stati in čakati, da ga napadalec poškoduje. Delavec tudi ne more dovoliti, da bi oseba lahko odvzela njegovo orožje. Da bi preprečili nezakonita dejanja napadalca in določbe iz čl. 24 Zakona o policiji. Člen 24 zakona o policiji Ruske federacije

Pojasnila

Pri analizi 23. člena zakona, ki ureja dejavnosti zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve, lahko formuliramo glavne situacije, v katerih je uporaba orožja dovoljena. Medtem je uporaba posebne opreme dovoljena v drugih objektivnih okoliščinah. Nanašajo se na točko ch. 5 normativni akt. Čl. позволяет служащему самостоятельно оценить ситуацию и принять соответствующее решение. 24 zakona "o policiji" omogoča zaposlenemu, da neodvisno oceni stanje in sprejme ustrezno odločitev. Pogosto morate hitro krmariti po okolju. Zanimivo je, da se posveti besedilu umetnosti. 24. Orožje je dovoljeno najprej izpostaviti ob ustreznih predpostavkah. To pomeni, da norma dovoljuje situacijo, v kateri lahko tak ukrep ustavi napadalca. Posnetek je dovoljen samo v primeru, ko se oseba približa orožju ali ga dotakne. V tem primeru zaposleni praviloma opozarja na dejanja, ki jih lahko sprejme. Še posebej lahko zaposleni reče, da bo ustrelil, in z besedami označil razdaljo, na kateri naj bi oseba ostala in se ne približala. Člen 23 23 24 Zakon o policiji

Odgovornost

Kot je navedeno zgoraj, kršitev pravil in navodil za uporabo orožja pomeni odgovornost. Za nezakonito uporabo posebne opreme ali fizičnih metod je delavcu grozil predvsem disciplinski ukrep. Če so v njegovem vedenju prisotni znaki kaznivega dejanja, je treba uporabiti norme Kazenskega zakonika. V zvezi s tem je treba pred uporabo orožja, fizične moči, odločitev čim bolj upoštevati in predlagati posledice takih dejanj. Seveda, v pogojih skrajne nujnosti, ko obstaja nevarnost za druge državljane, je uporaba posebnih sredstev več kot upravičena. Ampak tukaj je treba poskušati zmanjšati škodo za zdravje storilca.