Kaj je izjemno obdobje razsvetljenja?

14. 5. 2019

Doba razsvetljenja je eno najpomembnejših obdobij ne le v evropski zgodovini, temveč tudi v svetovni kulturi. Njegove prve ideje izvirajo iz starosti razsvetljenja Anglijo in takoj razširila v Francijo, Nemčijo, Rusijo in druge evropske države. Večina zgodovinarjev napoveduje to ideološko obdobje s koncem sedemnajstega in zgodnjega devetnajstega stoletja, vendar je čas, ki je potreben za predstavitev svojih misli v različnih državah in na področju znanosti in umetnosti različen.

Predstavniki razsvetljenstva

V 18. stoletju so tako pisatelji in filozofi, kot so Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu in druge kulturne osebnosti, postali pomembni predstavniki francoske izobraževalne literature. Njihovo delo je bilo osredotočeno na vprašanja družbene in politične narave ter pridobila vseevropski pomen. Nemški filozofi razsvetljenstva, kot je Kant, Nietzsche so delali na reševanju moralnih in verskih problemov. V Angliji so Locke, Berkeley in Hume razvili ideje o spiritualizmu, deizmu in skepticizmu. Ameriška doba razsvetljenja je bila zelo drugačna od evropske. Akcije razsvetljenstva Amerike so bile usmerjene v boj proti britanskim kolonijam in na prelomu z Anglijo na splošno.

Načela razsvetljenstva

Kljub nekaterim različnim mnenjem je razsvetljenstvo kot celota filozofi razsvetljenstva je bil namenjen razumevanju naravnih načel človekovega življenja (pravo, religija itd.). Vse obstoječe odnose in oblike smo kritizirali z vidika naravnega in razumnega začetka. Veliko pozornosti je bilo posvečeno moralnosti, izobraževanju in pedagogiki, v kateri so se pridigali ideali človeštva. Akutne oblike so vzbudile vprašanje človekovega dostojanstva.

Znaki obdobja

Obstajajo trije glavni znaki razsvetljenstva:

1. Teorija enakosti vseh pred človeštvom in prava. Ljudje so enaki v svojih pravicah, zadovoljevanje njihovih individualnih interesov in potreb je usmerjeno v vzpostavitev poštenih in razumnih oblik sožitja.

2. Superiornost razuma. Na podlagi znanstvenih dosežkov je nastala ideja, da sta družba in vesolje podvrženi racionalnim in logičnim zakonitostim, da so rešene vse uganke vesolja in širjenje znanja lahko odpravi vse družbene probleme.

dobi razsvetljenske filozofije

3. Zgodovinsko optimistični odnos. Doba razsvetljenja je temeljila na prepričanju, da se človeštvo lahko spremeni na bolje in na racionalen način preoblikuje družbeno-politične temelje.

Sklepi

Kot je pokazala doba razsvetljenja, je filozofija tega obdobja močno vplivala na razvoj nadaljnjih teorij o vidikih človeškega življenja. Njegove ideje so bile osnova demokracije in politične svobode kot temeljne vrednote sodobne družbe. Liberalizem, ki je moderno družbeno-politično gibanje, je nastal na podlagi izobraževalnih teorij. Deklaracija o neodvisnosti Amerike in Deklaracija o človekovih pravicah in državljanih v Franciji temeljijo na načelih razsvetljenstva. Vendar se načela razsvetljenstva niso izognila kritiki. Z začetkom postmodernizma so se nekateri vidiki filozofije začeli zaznavati kot pomanjkljivosti. Dejavnosti razsvetljenstva so se zdele nerealne. Kritizirali so neupoštevanje tradicij in pretirano specializacijo.