Nato: dekodiranje, zgodovina in modernost

25. 3. 2019

Zgodovina nastajanja Nata je tesno povezana z dogodki, ki so se zgodili v svetu po drugi svetovni vojni. Tako ali drugače, vendar vsak dan slišimo to kratico v sporočilih za javnost. Kaj to pomeni?

Nato: dekodiranje okrajšav

Zveza ali blok, ki temelji na načelih kolektivne obrambe, je nastal po podpisu pogodbe v Washingtonu leta 1949. Dogodek se odraža v imenu organizacije. To je Organizacija Severnoatlantske pogodbe ali, z drugimi besedami, Atlantsko zavezništvo, NATO, katerega kratica je Organizacija Severnoatlantske pogodbe (NATO). Zgoraj navedeni izrazi so sinonimi. Nato pomeni le eno dekodiranje: zavezništvo 26 držav, od Severne Amerike do Evrope. Države si prizadevajo doseči ideale, določene v primarni pogodbi.

Dekodiranje Nata v ruskem jeziku bi moralo biti napisano kot Organizacija Severnoatlantske pogodbe, tj. SADP. Čeprav še vedno prevajalci trdijo o pravilnem črkovanju. Vendar pa običajno uporabljamo običajno obliko, dekodiranje besede NATO pa ne velja. Zlasti se izpodbija beseda "zavezništvo". Dejansko, v skladu z zakonskimi dokumenti organizacije, to ni zavezništvo, ampak blok Nata. Okrajšava za tiste, ki ne poznajo angleščine, lahko izgleda takole: "Organizacija severnoatlantske resnice." Zapis Nata

Simbol Nata

To značko je Severnoatlantski svet sprejel oktobra 1952 kot simbol zavezništva. Krog simbolizira enotnost in sodelovanje, vtičnica kompasa pa kaže na skupno pot do miru, ki so jo izbrale države članice.

V skladu s pogodbo je glavna vloga Nata, ki razlaga ime, ki pomeni prijateljsko zavezništvo, naslednji:

  • Pri zagotavljanju svobode in varnosti držav, njenih članic s političnimi in vojaškimi sredstvi.
  • Nato se drži skupnih vrednot demokracije za zavezništvo, individualne svobode, pravne države in mirnega reševanja sporov.
  • Prav tako podpira te vrednote v vseh evroatlantskih regijah.

Malo zgodovine NATO tolmačenje Kratice

Januarja 1948 sta Velika Britanija in Francija Belgiji, Nizozemski in Luksemburgu predlagali politični pakt, vendar so države Beneluksa zahtevale, da ga dopolnijo z vojaškimi sporazumi. Naslednji korak za okrepitev sodelovanja v okviru zavezništva je bil podpis njenih članic julija 1951 konvencije o statusu oboroženih sil držav članic Nata. V skladu z njenimi določbami so ZDA dobile pravico do ohranitve vojaških baz v Evropi, oborožene sile zavezništva pa bi lahko bile na ozemlju drugih držav članic Nata.

V obeh primerih so tuje oborožene sile dejansko uživale pravico do ekstrateritorialnosti. Vendar ni šlo le za formalno združitev držav. Zahodna Evropa, ampak tudi o tem, da se novi Atlantik poveže z zavezo za varnost Nata, kar je navedeno zgoraj. To pomeni, da je prišlo do oblikovanja učinkovitega vojaškega izobraževanja. In to je bilo nemogoče doseči brez sodelovanja Zahodne Nemčije. Vendar pa je možnost remilitarizacije FRG povzročila globoko zaskrbljenost ne samo na vzhodu, ampak tudi na zahodu celine. Zapis Nata na ruskem jeziku

Začetek hladne vojne

Nadaljevanje tečaja zahodne države o ponovnem vključevanju Nemčije v evropske strukture se je zgodilo v obliki njenega pristopa 18. aprila 1951 k sporazumu o ustanovitvi unije v Evropi prodaje jekla in premoga v skladu s „Schumannovim načrtom“. Hkrati je Francija predlagala oblikovanje lastne vojske. Tudi tam je moral vstopiti nemški vojaški kontingent. Z uveljavitvijo rehabilitacije militaristične oblasti Nemčije so se zahodne sile že leta 1950 strinjale z ustanovitvijo oboroženih sil Zvezne republike Nemčije, odpravile omejitve vojaške proizvodnje in pomilostile veliko število kriminalcev med rednimi častniki. Zadnji korak pri utrjevanju Zahodne Evrope je bila vključitev Nemčije v Zahodno zvezo in NATO, dekodiranje pomena katerega se zdi zelo mirno.

Ta korak je povzročil zelo težko in zelo negativno reakcijo ZSSR. Sovjetska zveza je prekinila zavezniške dogovore v času vojne z Anglijo in Francijo. Obnovo nemškega vojaškega stroja je Moskva dojemala kot del priprave Zahoda za ofenzivo proti ZSSR. Sovjetska zveza se je obrnila k oblikovanju vojaškega bloka, ki naj bi združil vzhodnoevropske države demokracije ljudi okoli ZSSR in oblikoval učinkovite mehanizme za enoten nadzor nad silami celotnega bloka. Maja 1955 so v Varšavi, ZSSR, Poljski, Bolgariji, Nemčiji, Romuniji, Madžarski in Češkoslovaški podpisali sporazum o ustanovitvi svoje zveze, tj. Varšavski pakt, kar je bil dejansko začetek hladne vojne. Toda to, kot pravijo, je druga zgodba. Pojasnilo besede NATO

Naš čas

Organizacija je na koncu utemeljila Natovo okrajšavo, katere dekodiranje pomeni zavezništvo, in vzpostavila sistem političnih posvetovanj med državami. Uradniki so nato dejali, da je postopek posvetovanja življenjska sila zavezništva. Zaradi pozitivnih sprememb so se napetosti umirile.

V zvezi s tem so bili zelo pomembni Moskovski sporazum Združenih držav Amerike, ZSSR in Velike Britanije leta 1963 o prepovedi jedrskih poskusov in pogajanjih o neširjenju jedrskega orožja, ki se je končal julija 1968 s podpisom ustrezne pogodbe treh držav.

Zaradi tega je vrh NATO, ki je bil konec maja 1989 v Bruslju, v ozadju zgornjih dogodkov pridobil poseben pomen. Objavljene so bile dve načelni politični izjavi o zavezništvu, ki sta bila ob četrtletni obletnici zavezništva. Določila je cilje in usmeritve politike, ki naj bi vodile članice Nata v petem desetletju njenega obstoja, pa tudi celovit koncept nadzora orožja in razoroževanja.