Kako in kje vložiti vlogo za začetek izvršilnega postopka?

15. 3. 2020

Po zaključku postopka izterjave dolgov ali škodo prosilec prejme odločbo in. t izvedbeni seznam. Slednje služi kot podlaga za začetek izvrševanja sprejetega sodnega akta. Nadaljnji postopek za začetek izvršilnega postopka. izjava o začetku izvršilnega postopka

Splošne informacije

Za izvajanje odločitve v praksi je treba uporabiti sodne izvršitelje. V FSSP se predloži izdani IL in izjava o začetku izvršilnega postopka. Če oseba ne zaprosi za določeno storitev, uradniki sami ne bodo zbirali ničesar. Po vložitvi potrebnih dokumentov se sprejme odločitev o sprožitvi izvršilnega postopka. Samo na podlagi tega dokumenta lahko sodni izvršitelji uveljavljajo izvrševanje. Če se pravila ne upoštevajo, se osebi zavrne izvršitev sodne odločbe. Zakonodaja določa rok za začetek izvršilnega postopka. V skladu s predpisi mora od trenutka sprejema dokumentov preteči največ sedem dni.

Kako podati izjavo o začetku izvršilnega postopka?

Za tovrstne dokumente veljajo splošna pravila. Po prejemu dokumentov sodni izvršitelj preveri pravilnost papirja. Zlasti izjava o začetku izvršilnega postopka mora vsebovati: t

  1. Ime storitve, na katero se pošilja.
  2. Informacije o tožniku. Polno ime, naslov, podatki o potnem listu, TIN, naslov prebivališča / bivanja. Če je zbiralec organizacija, potem podatki vključujejo njeno ime, podatke o državni registraciji, naslov ali kodo TIN (za nerezidente).
  3. Predpisi izvršilnega naloga. Izvajalec mora navesti številko, datum izdaje dokumenta in ime organa, v katerem je bil dokument prejet. Poleg tega zagotavlja informacije o odločitvi sodišča, velikosti zahtev. izvršilni nalog

Zahtevani račun tožnika je obvezen. Prenesena bodo sredstva, ki jih prejme IL.

Podatki o dolžniku

Praviloma ima oseba, ki vlaga IL, podatke o premoženjskem stanju obdolženca. V zvezi s tem je priporočljivo v zahtevo za začetek izvršilnega postopka vključiti naslednje podatke o dolžniku: t

  • Telefonska številka
  • Podatki o sredstvih v obliki vozil, nepremičnin itd.
  • Informacije o kraju študija ali dela.
  • Podatki o računih v kreditnih institucijah, bankah.
  • Informacije o dodatnih dohodkih v obliki štipendij, dodatkov, pokojnin itd. roke za začetek izvršilnega postopka

Kako in kje vložiti vlogo za začetek izvršilnega postopka?

Dokumente je mogoče poslati po pošti ali osebno v FSSP. Če je dolžnik zasebnik potem se izvršilni postopek izvede v kraju njegovega prebivališča. Če gre za organizacijo, se dokumenti pošljejo službi, ki je na naslovu registracije pravne osebe. Poleg tega se lahko izterjava izvede, kadar je lastnina dolžnika. Če je prijava vložena osebno, mora pooblaščena oseba, ki jo je prejela, dati ustrezno oznako. Navaja datum prejema dokumentov, podatke o zaposlenih, kontaktne podatke za komunikacijo s sodnim izvršiteljem. Ta oznaka je dokazilo o vložitvi dokumentov. Če so bili dokumenti poslani po pošti s priporočenim pismom, vse prihodke je treba hraniti.

Odločanje o izvrševanju izvršbe

Dokumente, predložene FSSP, mora sodni izvršitelj prejeti v treh dneh. Enako velja za uradnika, da sprejme odločitev. Ob koncu tega obdobja se izda sklep o začetku izvršilnega postopka ali zavrnitvi tega. Kopija tega dokumenta se pošlje sodišču, dolžniku in vlagatelju najpozneje dan po sprejetju. Veljavna pravila določajo, da je začetek roka naslednji dan od dneva nastanka dogodkov, o katerih potekajo določeni dogodki. Ne-delovni dnevi se ne upoštevajo. V skladu s tem je sodni izvršitelj dolžan sprožiti izvršilni postopek najkasneje sedem dni od sprejema dokumentov ali zavrniti vlagatelja v istem obdobju. V slednjem primeru mora pooblaščeni delavec navesti razloge za svojo odločitev. postopek za začetek izvršilnega postopka

Pomembna točka

Pogosto se izvršilni postopek začne s kršitvijo predpisanega roka. V zvezi s tem odvetniki priporočajo, da se z njim osebno odloči sodni izvršitelj. V tem primeru bo zagotovljeno izpolnjevanje zahtev zakonodaje glede datuma začetka izvršilnega postopka. V primeru kršitve navodil ima zainteresirana oseba pravico vložiti pritožbo proti sodnemu izvršitelju.