Učinkovito PHP programiranje: nizi za niz

21. 3. 2020

PHP, kot sodoben programski jezik, omogoča obdelavo podatkov, ki jih je mogoče določiti v času aplikacije. Podatkovni tip se lahko med izvajanjem programa spremeni.

Znaki - enojni podatkovni tip na katere so podane druge vrste podatkov na naraven način, na preprosti podlagi, da je vsaka podana vedno zaporedje znakov.

Php nizi v nizu

PHP nizi

Poleg navadnih spremenljivk, jezik PHP programatorju zagotavlja sintakso in funkcije za delo z nizi. Poleg običajnih nizov, ki omogočajo dostop do elementa s ključem (števka od 0 do števila elementov), ​​lahko uporabite asociativne matrike. V slednjem se dostop lahko izvede tako z numeričnim indeksom (ki ga dodeli avtomat) kot s ključem, ki ga določi programer.

PHP ponuja možnost zamenjave indeksov in vrednosti, kar je smiselno, saj ključ nima uradno strožjih zahtev kot vrednost, vendar morate to skrbno uporabljati. Dolgo časa se tradicije programiranja sklicujejo na pisma latinico. Cirilica, kot splošno pravilo, nosi s seboj problem kodiranja. Ne uporabljajte možnosti jezika, če potrebujete praktično in varno kodo.

Optimalna varianta indeksa je smiselna fraza v angleščini, po možnosti brez presledkov. Odlično je, da PHP sintaksa razglaša "svobodo" ključev, vendar je bolje zaupati lastnim izkušnjam in se osredotočiti na varno kodo.

Najbolj zanimiva in praktična rešitev PHP "nizi v nizu "- možnost enakovrednega medsebojnega preoblikovanja.

PHP izhodni niz v niz

PHP: nizi in nizi

Funkcija PHP "nizi v nizu": $ cLine = implode ('/', $ aStyle) vrne niz znakov iz vseh elementov matrike $ aStyle, ločenih s simbolom '/'. Če podate "", se bodo vsi elementi združili v eno neprekinjeno zaporedje znakov.

Inverzna funkcija $ aStyle = explode ('/', $ cLine) ustvari matriko vseh vrstic, ki so ločene z znakom '/'.

Pri uporabi funkcije explode () je priporočljivo, vendar ni potrebno, preveriti prisotnost zahtevanega ločilnega znaka v izvornem nizu.

Izberete lahko tudi nizove, ki jih želite vnesti v PHP z bolj humanimi in kontroliranimi sredstvi. Na primer, v zanki za, medtem ko, foreach, dodajajo spremenljivki niza vrednosti elementov matrike z operaterjem dodelitve: ".

Predmeti, nizi, nizi

PHP: izhodni niz v niz skozi objekte

Objekt je zbirka podatkov in kode. Nič vam ne preprečuje, da bi vnesli kodo, na primer dve funkciji: pisanje in branje. Zaradi dedovanja in polimorfizma, ki ima predmet kroga, je mogoče imeti njegove variacije: modro, rdeče in zeleno.

Vsaka bo napisana (prebrala) na svoj način, toda kako se bo izvajala rešitev PHP "array-to-string", ne bo pomembno. V bistvu imajo predmeti določen pomen, imajo drugačno strukturo in različne metode. Primer z dvema funkcijama je poseben. Konstruiranje takšnega mehanizma za PHP bodo nizi v nizu postavljeni v vsakem primeru na svoj način.

To odpira priložnosti. En predmet ima dva niza, drugi - dvajset in splošni prednik (ponavadi prvi - abstraktni) nima ničesar. Z metodami njihovega skupnega prednika ne morete skrbeti, da nekaj ne bo zapisano, ne bere, ne bo obdelano ali prikazano.

Zaradi dedovanja, ne glede na obliko, ki se uporablja kjerkoli v programu, jo lahko predstavimo kot vrvico in projiciramo nazaj v predmet te posebne oblike.