Gospodarske potrebe, gospodarske koristi, gospodarski viri

20. 4. 2019

Koliko ljudi živi, ​​koliko družbe je, prav tako veliko ljudi potrebuje nekaj - hrana, varnost, počitek itd. - kar je veliko potreb. Potreba je potreba človeka po nečem, zavedajoč se in v obliki kakršne koli dokončne potrebe po določenem dobrem.

Gospodarske potrebe Bistvo gospodarskih potreb. Če potrebe ljudi povezano z delom vseh gospodarskih sistemov, obstaja koncept gospodarskih potreb. Gospodarske potrebe so torej niz gospodarskih odnosov, povezanih s proizvodnjo, distribucijo in porabo proizvedenega blaga in opravljenih storitev ter določanjem obsega proizvodnje. Gospodarske potrebe, izražene v določeni količini blaga in storitev, predstavljajo obseg povpraševanja. In povpraševanje, kot vemo, v tržnem gospodarstvu določa ponudbo. To pomeni, da so gospodarske potrebe družbe skoraj motor celotnega gospodarstva (tako na mikro kot na makro ravni).

Gospodarske potrebe družbe Razvrstitev. V ekonomski teoriji mnogi znanstveniki predlagajo veliko število klasifikacij gospodarskih potreb. Običajno jih delijo subjekti (to je nosilci) v potrebe družbe, posameznih skupin in posameznikov. Po mnenju subjektov lahko izpostavimo tudi potrebe nekaterih kategorij ljudi (po starosti, kraju bivanja, socialnem statusu). Ekonomske potrebe delijo na materialne in nematerialne (etične, duhovne, estetske), primarne potrebe in sekundarne. Torej je običajno, da osnovne fiziološke potrebe pripišemo primarnim in vsem drugim sekundarnim, to je potrebo po učenju, duhovnem razvoju, varnosti, samouresničevanju in potrebi po storitvah.

Z razvojem svetovnega trga, z napredkom znanstvenega in tehnološkega napredka, se stalno spreminjajo in zapletajo gospodarske potrebe ljudi. Toda vedno sekundarne potrebe nastanejo le, ko so zadovoljene vse primarne potrebe.

Gospodarske potrebe so Gospodarske koristi. Potrebe družbe so izpolnjene z ugodnostmi. Imajo tudi svojo klasifikacijo. Prvič, delitev blaga na relativno neomejeno (zrak, sveža voda) in omejena. Omejene koristi se običajno imenujejo ekonomske, saj so v glavnem rezultat proizvodnje ali, če niso rezultati proizvodnje, na komercialni osnovi (na primer naravno zdravilno blato).

Ekonomski viri. Koncept gospodarskih koristi vključuje gospodarske vire. To so gospodarske koristi, ki so posledica proizvodnje v obliki končnih izdelkov. Obstajajo naslednje glavne kategorije virov. To je delo (delovna sila, dela), kapitala (denarja in drugih finančna sredstva) zemljišča (zemlja, voda, minerali) podjetniški potencial ljudi in informacij (ali informacijskih virov).

Temelj gospodarskih odnosov med poslovnimi subjekti je torej obstoj gospodarskih potreb in želja subjektov, da zadovoljijo te potrebe. Tako se s kroženjem gospodarskih virov začne najzahtevnejši neprekinjen ekonomski mehanizem proizvodnje, distribucije in porabe gospodarskih koristi.